جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3347- تاریخ : 1394/02/31 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)

دكتر ميرزا محمد حسني :
بيشترين نقش برجسته ‌بر جاي مانده در ادوار تاريخي ايران مربوط به ساسانيان مي باشد


خبر

عكاسخانه
قصر کُنوي – ولز(يکي از برجسته ترين آثار ساخته شده توسط ادوارد اول در قرن سيزدهم است)

دنياي عكس
آبشار شِوي يا تله زنگ، يکي از بزرگترين آبشارهاي منطقه سردشت از توابع دزفول واقع در استان خوزستان.


 دكتر ميرزا محمد حسني :
 بيشترين نقش برجسته ‌بر جاي مانده در ادوار تاريخي ايران مربوط به ساسانيان مي باشد  

نرگس عبدي فر
قسمت دوم
-در کدام يک از ادوار تاريخي ايران بيشترين نقش برجسته‌بر جاي مانده است؟
بيشترين تعداد را اگر به مفهوم نقش برجسته يعني نقشي که بر بدنه کوه ايجاد شده بخواهيم مطرح کنيم ركورددار ساسانيان مي‌باشند. به عنوان مثال هر چند در دوره هخامنشيان نقوش متعددي داريم ولي اكثر اين نقوش برسنگ تراشيده شده نه بر بدنة كوه. از نظر تعداد آمار متفاوت است از اين ديد که نحوه شمارش متفاوت است. در برخي از آمارها به 29 نقش برجسته از دوره ساساني اشاره شده است اما از آنجايي که در برخي از اين نقوش از جمله نقش برجسته‌هايي که در نقش رستم قرار دارد گاه نقوش دو طبقه يا شامل دو صحنه مجزا مي‌باشد يا گاهاً با تك چهرة كرتير روحاني زرتشتي مواجهيم سبب شده تا تعداد نقوش به 38 نقش نيز برسد.
-بيشترين تعداد نقوش بر جاي مانده از اين دوره مربوط به کدام ايالت باستاني ايران مي‌باشد؟
بيشترين اين نقشها در ايالت باستاني فارس مي‌باشد که خاستگاه سلسله ساسانيان بوده است و در خارج از استان فارس فقط يک نقش برجسته در سلماس(آذربايجان غربي) داريم که مربوط به اوايل دوره ساساني مي‌باشد وچندين نقش برجسته در تاق بستان کرمانشاه داريم ويک نقش هم در شهرري وجود داشته که در دوره قاجار براي تراشيدن نقشي از فتحعلي‌شاه از بين رفته، که با حدس وگمانهايي آن را مربوط به شاپور اول مي‌دانند و سه عدد نيز در مرزهاي خارج از ايران مي‌باشد که يک عدد از آن در افغانستان يک عدد در ترکيه و يک عدد را با اغماض مي‌توان نقش در نظر بگيريم چون سنگ نگاره مي‌باشد زيرا صخره‌اي بر روي کوه نيست و تزيينات يک سر ستون است که در يمن پيدا شده است .
-اين نقوش در چه فاصله زماني ايجاد شده‌اند؟
عمدتاً ايجاد نقوش ساساني از سال 224 م که تاسيس سلسله ساسانيان بوده شروع شده است. اولين نقش برجستة اين دوره صحنه پيروزي اردشير بابکان بر اردوان چهارم آخرين شاه اشکاني در فيروز آبادفارس مي‌باشد. علاوه بر اردشير بابکان که نقوش برجستة متعددي داردما نقوشي از شاپور اول،بهرام اول،بهرام دوم،نرسي،هرمزدوم و دو نقش برجسته را نيز به شاپور دوم نسبت مي‌دهند.اما در تاق بستان نقوش اردشير دوم،شاپور دوم،شاپور سومرا مي‌بينيم.اين بدان معناست كه تقريبااز 224تا 383 ميلادي نقش برجسته تراشي تداوم داشته است. اما به يک باره بيش از 200سال هنر نقش برجسته تراشي متوقف مي‌شود.تا اين که بار ديگر در تاق بوستان کرمانشاه و در دوره خسرو پرويز بار ديگر اين هنر رواج پيدا مي‌کند. اما آشوبهاي اواخر دوره و سرانجام با هجوم اعراب مسلمان به ايران اين هنر به فراموشي سپرده شده و سرانجام بعد از قرن‌ها بار ديگر در ابتداي دورةقاجار احيا مي‌گردد.
هدف من در نوشتن کتاب نقش برجسته‌هاي نويافته ساساني پاسخ به اين فرضيه بود که با توجه به كشف هفده نقش برجسته ساساني درفاصلة زماني1950 تا 2004 ميلادي آيا مي‌توانيم اين 17 نقشي که پراکنده در ايران و خارج از مرزهاي ايران کشف شده رابه اين خلاء تاريخي انتساب کردو نتيجه بگيريم كه نقش برجسته تراشي ساساني تداوم داشته است. ولي در پايان بعد از بررسي اين نقوش به اين نتيجه رسيديم که هيچ يک از اين نقوش به اين دورة تاريخي مربوط نمي‌شود. پاسخ به اين پرسش كه چرا نقش برجسته‌اي در اين فاصله دويست‌ساله ايجاد نشده است ذهن بسياري از محققين را به خود مشغول کرده است. سوال اين است كه چرا هنري به اين پررونقي وزيبا به يکباره متوقف مي‌شود. به عنوان يك فرضيه مي‌توان اين مسأله را در نظر گرفت که آيا شاهان ديگر به اين هنر توجه نشان نداده‌اند؟آيا رخ دادهايي که ارزش ثبت تاريخي داشته باشنداتفاق نيفتاده است؟ اما اين نظريه رد مي‌شودچون در اين برهة زماني ما پادشاهاني چون خسرو انوشيروان و پادشاهان مقتدر ديگري داشتيم که فتوحات زيادي انجام داده‌اند و به يقين موضوعاتي وجود داشته که ارزش ثبت تاريخي داشته باشد. آيااين احتمال وجود دارد که اين هنر از بين رفته باشديا هنرمنداني كه در گذشته اين نقوش را ايجاد مي‌كردند وجود نداشته‌اند. ولي اين نكته مورد تأييد نيست چون بعد از 200 سال در دورة خسرو پرويز اين هنر در اوج شکوه وعظمت احيامي‌شود. بنابراين به اين نتيجه مي‌رسيم که اين هنر وجود داشته است. تنها پاسخي که براي اين مسئله پيشنهاد شده است اين است که ساسانيان يک هنر کم‌هزينه‌تر را جايگزين هنر پر هزينه و پر تكلف نقش برجسته تراشي کردند يعني سعي کرده‌اند همان موضوعات را که به صورت نقش برجسته ايجاد شده است را بر روي ظروف فلزي (مانند بشقاب‌ها و گلدان‌ها)به تصوير بکشند و آن را به اطراف و اکناف بفرستند و به دست حکمرانان سرزمين‌هاي مختلف برسانند.
ادامه دارد...


 خبر 

چرا تصور مي‌کنند تپه‌هاي کوچک باستاني مهم نيست؟
باستان‌شناس موسسه شرق شناسي شيکاگو ضمن اشاره به اهميت يک تپه باستاني کوچک، گفت: کساني که معتقدند تپه هاي باستاني مهم نيستند و مي توانند خراب شوند، بايد توسط دولت محاکمه شوند. به گزارش مهر، تخريب تپه‌هاي اقماري چغاميش اين روزها به خبر مهم رسانه‌هاي کشور تبديل شده اما سازمان ميراث فرهنگي سعي در تکذيب آن دارد.
در اين باره، عباس عليزاده که کاوش‌هاي متعددي در تپه چغاميش و چغابنوت در استان خوزستان را رهبري کرده و اکنون در موسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيکاگو، باستان‌شناسي پيش از تاريخ تدريس مي‌کند به خبرنگار مهر گفت: از اين نوع تخريب ها هر روز در ايران انجام مي‌شود و افسوس که سازمان ميراث فرهنگي به تنهايي نمي‌تواند جلوي آنها را بگيرد.
پيش از اين غلامعلي باغبان کوچک، مدير اداره ميراث فرهنگي دزفول و عضو هيئت علمي پژوهشکده باستان شناسي اعلام کرده بود که «در اطراف تپه اصلي چغاميش تپه‌هاي اقماري در اندازه‌ها و ارتفاعات متفاوت وجود دارد که تپه فضيلي يکي از اين تپه‌ها با ارتفاع بسيار کم در اندازه نيم متر از سطح زمين است، البته ميراث فرهنگي به دليل اهميت تپه چغاميش و براي حفاظت از آن تپه‌هاي اقماري را نيز مورد توجه و حفاظت قرار مي‌دهد. متاسفانه کشاورزي که اين تپه در زمين وي قرار گرفته بدون استعلام از ميراث فرهنگي شهرستان و استان و بدون اطلاع رساني اقدام به تسطيح اين تپه کرده که ميراث فرهنگي دزفول به محض اطلاع از اين موضوع از ادامه کار اين کشاورز جلوگيري کرده است. پس از ممانعت از کار وي کارشناسان ميراث فرهنگي به محل اعزام شده و از محل تپه بازديد کردند، پس از بررسي، کارشناسان، تپه را فاقد ارزش فرهنگي تاريخي اعلام کردند. اما ميراث فرهنگي به دليل اقدام خودسرانه و عدم استعلام به منظور تسطيح منطقه، کار کشاورز را متوقف و موضوع را از لحاظ قانوني پيگيري مي‌کند. با توجه به سابقه تعرض‌هاي گذشته، اداره ميراث فرهنگي براي جلوگيري از تعدي کشاورزان به تپه فضيلي با نظارت کارشناسان استان به صورت کاملا محدود و کنترل شده اجازه کشت ديم بدون هيچ گونه دخل وتصرف در محدوده اين تپه را داده است.» در اين باره نيز عليزاده واکنش نشان داد و گفت: بنه فضيلي در چند کيلومتري شمال غربي چغاميش واقع شده و در سال‌هاي 1960 توسط هيات باستان شناسي دانشگاه شيکاگو گمانه‌اي در آن زده شد که نشان داد بنه فضيلي به همان قدمت 8500 ساله چغاميش است اما استقرار در آن به تداوم چغاميش نبود و پس از چندي به صورت يک دهکده کوچک متروک تبديل شد.
اين باستان‌شناس عضو موسسه شرق شناسي شيکاگو تأکيد دارد: همه تپه‌هاي باستاني مهم هستند چون در هر کدام برگي از تاريخ نهفته است. بنه فضيلي يکي از کهن ترين استقرارهاي خوزستان است، مانند چغابنوت و چغاميش که تپه هاي بسيار مهمي هستند.
وي با بيان اينکه تپه چغاپهن نيز مهم است، گفت: متوجه نمي‌شوم چرا مي گويند يک تپه باستاني هر اندازه هم کوچک، مي‌تواند مهم نباشد؟
عليزاده تصريح کرد: چغاميش يک استقرار مادر بود و اقماري کوچکتر داشت. کساني که مي گويند تپه هاي باستاني مهم نيستند و مي تواند خراب شود، بايد توسط دولت محاکمه شوند.

براي نجات «توس»، چه کسي قدم برمي‌دارد؟
معاون وزير راه و شهرسازي مي‌گويد: اگر ميراث فرهنگي درباره‌ي وضعيت ايجاد شده در توس از ما کمک بخواهد، ما وارد اين جريان مي‌شويم. به گزارش ايسنا، از حدود 40 سال پيش که سکونت در محدوده‌ي بافت تاريخي توس رخ داد، سه روستا ‌«توس سفلي»، «توس عليا» و «اسلاميه» در اين منطقه رشد کردند، ساخت‌وسازها گسترش يافت و حتي شهرداري با عبور لوله‌هاي گاز و برق و آب به اين روند کمک کرد. و حالا يک بازار پر رونق و قدرت کاسب‌کارانه فقط توسط چند خانواده در اين سه روستا حکومت مي‌کند، روستاهايي که دو مورد نخست بايد جابجا مي‌شدند و جمعيت سومي تثبيت؛ اما حالا هيچ‌کس توان مقابله با ساخت‌وسازهاي در حال انجام را ندارد! آن‌هم زماني که مديريت شهري هم رسما اعلام مي‌کند چون براي عبور لوله‌هاي اين خدمات سرمايه‌گذاري کرده،‌ حالا براي برگشت اين سرمايه‌گذاري بايد به مردم اين سه روستا اجازه‌ي ساخت و ساز تا دو طبقه داده شود.
حتي طرح تفصيلي که از چند سال پيش توسط کارشناسان يک شرکت خصوصي تهيه شده حالا در مراحل نهائي تائيد يعني کميسيون ماده‌ي 5 استان باقي مانده و انگار کسي نمي‌تواند آن را در ادامه اين مسير کمک کند. پيروز حناچي، دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري و معاون وزير راه و شهرسازي که از چند روز پيش با حکم رئيس جمهور به عنوان يکي از اعضاي حقيقي شوراي عالي ميراث فرهنگي انتخاب شد، به خبرنگار ميراث فرهنگي ايسنا مي‌گويد: تا زماني که ميراث فرهنگي از ما نخواهد نمي‌توانيم در اين زمينه وارد شويم.
وي با تاکيد بر اهميت اين موضوع در توس ادامه مي‌دهد: بايد ميراث فرهنگي از شوراي عالي معماري و شهرسازي درخواست کند تا ما بتوانيم نسبت به اهميت موضوع محوطه تاريخي توس اقداماتي که بايد را انجام دهيم.
او با اين وجود تاکيد مي‌کند: تاکنون از سوي ميراث فرهنگي در اين زمينه درخواستي دريافت نکرده است.

نمايش" کالبد اثيري" در گالري آتبين
نمايشگاه عکس‌هاي نيلوفر تقي‌پور با عنوان " کالبد اثيري " از اول خرداد ماه در گالري آتبين در معرض ديد مخاطبان قرار مي‌گيرد.
به گزارش شاپرك ، نيلوفر تقي‌پور دومين نمايشگاه انفرادي خود را با عنوان "کالبد اثيري" با نگاهي متفاوت نسبت به شهر به مدت دوازده روز برپا مي‌کند.
تقي‌پور فارغ‌التحصيل رشته عکاسي از دانشگاه هنر است که سال 1389 اولين نمايشگاه انفرادي‌اش را با نام "حزب آب" در فرهنگسراي پايداري برگزار کرده است. شرکت در دو دوره فستيوال پرتره‌سازي، اکسپوي عکس صبا، جشن عکس دانشگاه هنر و نمايشگاه‌هاي گروهي مختلف کارنامه‌ي اين هنرمند عکاس را رقم مي‌زند. حال با نظر به يک تجربه‌ي شخصي، در نمايشگاه "کالبد اثيري" شهر، انسان و مفهوم درهم‌آميختگي آنها را وامي‌کاود. عکس‌‌هاي اين نمايشگاه که با تکنيک سوپرايمپوز خلق شده‌اند شهر را به عنوان يک متن اساس کار خود قرار داده‌اند و فضاي متعلق به خودشان را درون جغرافياي درهم ريخته شهر به تصوير مي کشند.
اين نمايشگاه از اول تا دوازدهم خردادماه در گالري آتبين مدرن برپا است .

برگزاري دو نمايشگاه خوشنويسي و نقاشي
خط مدرن در فرهنگسراي نياوران
نمايشگاه خوشنويسي ونقاشي خط مدرن مهدي فلاح با عنوان " نغمه قلم " از اساتيد انجمن خوشنويسان ايران و همچنين نمايشگاه خط و نقاشي رباعيات خيام ،منتخبي از آثار مجتبي کرمي جمعه اول خردادماه به ترتيب در گالري هاي شماره يک و دو فرهنگسراي نياوران گشايش مي يابد.
به گزارش شاپرك، فرهنگسراي نياوران، فلاح که تاکنون فعاليت هاي نمايشگاهي بسياري در اقصي نقاط جهان و کشورهايي همچون کانادا ،انگليس،آلمان،فرانسه،روسيه،قطرو ... را در کارنامه هنري خود داشته داراي گواهينامه درجه يک هنري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و براي اولين بار قصد دارد نمايشگاهي از آثارش را در فرهنگسراي نياروان در معرض ديد عموم قرار دهد. عنوان
تابلو هايي که در اين نمايشگاه به روي ديوار مي روند نيز براساس اسامي دستگاه هاي موسيقي ايراني انتخاب شده است.
نمايشگاه خوشنويسي ونقاشي خط مدرن مهدي فلاح با عنوان " نغمه قلم "جمعه اول خرداد ماه ساعت 17 افتتاح مي گردد و تا 7 خرداد ماه داير مي باشد.
همچنين نمايشگاه خط و نقاشي رباعيات خيام ،منتخبي از آثار مجتبي کرمي نيز اول خرداد ماه در گالري شماره دو فرهنگسراي نياوران برپا مي گردد.
مجموعه آثاري که قرار است در اين نمايشگاه توسط کرمي به نمايش درآيد تلفيقي از هنر خوشنوسي به زبان هاي مختلف در فضاي کلاسيک و نقاشي مدرن است که تلاش دارد گفتگويي معنادار را بين فرهنگ ايران و ديگر کشور ها با هدف معرفي بزرگان فرهنگ و هنر ايران زمين ايجاد نمايد.
اين آثار به زبان هاي فارسي آلماني ، فارسي انگليسي ، فارسي اسپانيايي، فارسي اسپرانتو ، فارسي ايتاليايي و ... در قالب آثاري نفيس به زيور هنرهاي کلاسيک ايراني و نقاشي مدرن آراسته شده است .
مجتبي کرمي فارغ التحصيل رشته الکترونيک از دانشگاه شيراز ، داراي مدرک هنري ممتاز خوشنويسي لاتين از انجمن لندن و مسلط به خوشنويسي کاپرپليت، گوتيک، فلوريشد ايتاليک هند،گرجي، ژاپني کاتاکانا و روسي مي باشد. وي که داراي مدرک ممتاز خوشنويسي نستعليق از انجمن خوشنويسان ايران نيز مي باشد نمايشگاه هاي زيادي را با موضوع خيام تاکنون برگزار کرده است. همچنين اين هنرمند فعال در رشته نقاشي خط بنا دارد ورک شاپي را در تاريخ هشتم خرداد ماه ساعت 17 براي علاقمندان به اين سبک خطاطي برگزار نمايد.نمايشگاه خط و نقاشي رباعيات خيام "مجتبي کرمي" در گالري شماره دو فرهنگسراي نياوران افتتاح مي گردد .

دبير کل کميسيون ملي يونسکو در ايران:
64 ميراث فرهنگي و تاريخي ايران در فهرست يونسکو ثبت شده است
دبير کل کميسيون ملي سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي ملل متحد (UNESCO) در ايران گفت: 64 ميراث فرهنگي و تاريخي و مکتوب ايران در فهرست آثار اين سازمان ثبت شده است.
به گزارش ايرنا، محمدرضا سعيد آبادي در همايش ملي فرهنگ، هويت ملي و گردشگري درمشهد افزود: از اين تعداد17 ميراث فرهنگي و شاخص مي باشد که از جمله آنها مي توان به ميدان نقش جهان اصفهان، ارگ بم، بيستون و زيگورات جغازنبيل اشاره کرد.
وي اظهار کرد: در کنار ميراث فرهنگي ملموس، ميراث فرهنگي غير ملموس نظير آداب و رسوم، سنتها، صنايع دستي، بازيهاي بومي و محلي نيز در سازمان يونسکو به ثبت مي رسد که تاکنون 10 اثر در اين بخش شامل سنت نوروز، مهارت فرش بافي کاشان ، آيين به آب انداختن لنج در خليج فارس به ثبت رسيده است.وي گفت: ثبت هفت ميراث فرهنگي مکتوب و نام 30 نفر از شعرا، مشاهير و بزرگان فرهنگي ايران نظير سعدي، حافظ ، فردوسي و عطار از ديگر اقدامات سازمان يونسکو بوده است.دبير کل کميسيون ملي سازمان يونسکو در ايران ، تلاش براي گسترش صلح در جهان را از جمله اقدامات اين سازمان دانست و افزود: پيگيري مباحث صلح ميان دولتها و از طريق مذاکرات و ائتلافها توسط سازمان ملل متحد دنبال مي شود ولي سازمان يونسکو به دنبال صلح ذهني و انديشه اي در دنيا است.سعيد آبادي اظهار کرد: بدون توجه به رشد اقتصادي و مسائل زيست محيطي توسعه پايدار اتفاق نمي افتد و فرهنگ و هويت نيز جايگاه خاصي در توسعه پايدار و مطلوب دارد لذا طرد و بايکوت فرهنگي صحيح نيست و بايد از آن پرهيز کرد.


 عكاسخانه
 قصر کُنوي – ولز(يکي از برجسته ترين آثار ساخته شده توسط ادوارد اول در قرن سيزدهم است) 


 دنياي عكس
 آبشار شِوي يا تله زنگ، يکي از بزرگترين آبشارهاي منطقه سردشت از توابع دزفول واقع در استان خوزستان. 
نويسنده : منبع : http://rooshta.com


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون