جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3343- تاریخ : 1394/02/27 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (يكشنبه)


مي‌توانيد اعتماد به نفس بالايي داشته باشيد اگر ...


بازي محلي خوزستان


مشاهير


آموزشي


يادداشت


آيينه شهر


 مي‌توانيد اعتماد به نفس بالايي داشته باشيد اگر ... 

 
بپذيريد که هر جا و هر که هستيد به اين دليل است که خودتان خواسته ايد. اگر موقعيت تان را دوست نداريد ، خودتان را تغيير دهيد.

2)آنقدر تجسم کنيد تا تحقق پيدا کند. طوري عمل کنيد که گويي همان اعتماد به نفسي را که خواستاريد دارا هستيد و تا به واقعيت پيوستن آن ، اين تصوير ذهني را حفظ کنيد

3)يک خوش بين تمام عيار باشيد. در هر شرايطي به دنبال يافتن نقاط مثبت باشيد.

4)بزرگ ترين ويژگي انسان اين است که مي تواند توقف ناپذير شود. شما هنگامي توقف ناپذير مي شويد که تحت هيچ شرايطي از ادامه کار خسته نشويد.

5)در از بين بردن نيروهاي بالقوه دروني، ترديد داشتن نسبت به خود ، به تنهايي از تمام محدوديت هاي بيروني قوي تراست.

6)از امروز تصميم بگيريد به جاي آن که قرباني تغيير باشيد استاد تغيير شويد

7)بهترين راه پيش بيني آينده ، ساختن آن است.

8)اعتماد به نفس هم مانند تايپ کردن يا دوچرخه سواري يک مهارت است که مي توان با تمرين آن را پرورش داد.

9)براي به دست آوردن اعتماد به نفس بايد طوري عمل کنيد که گويي آن را دارا هستيد.

10)ابتدا مشخص کنيد که دقيقاً چه مي خواهيد و آنگاه با تمام توان براي دستيابي به آن تلاش کنيد.

11)پرورش اعتماد به نفس مانند پرورش اندام است. بايد ابتدا ترکيب اصلي را بسازيد و سپس روي آن کار کنيد.

12)شما بسيار بيش از آن چه تصور مي کنيد باهوش و خلاق هستيد . اراده کنيد که هر روز هوش و خلاقيت خود را بيشتراز قوه به فعل درآوريد.

13) همه مي ترسند، اما انسان برتر کسي است که عليرغم ترسش کاري را که بايد ، انجام دهد.

14)اگر کاري را به خاطر آن که از آن مي ترسيد انجام ندهيد ، ترس کنترل زندگي شما را به دست مي گيرد.

15)شما به همان چيزي بدل مي شويد که اکثر اوقات به آن فکر مي کنيد . پس به آنچه که مي خواهيد باشيد فکر کنيد نه آنچه نمي خواهيد.

معجزه اعتماد به نفس

1)هنگامي که براي اولين بار با کسي ملاقات مي کنيد در چشم هايش نگاه کنيد ، نامتان را به وضوح بگوييد و محکم با او دست بدهيد.

2)طريقه بر زبان آوردن نامتان هنگام معرفي خود به ديگران معياري است براي سنجش اين که چقدر خودتان را دوست داريد و به خود احترام مي گذاريد.

3)هر کجا که مي رويد پيش فرضتان اين باشد که موفق مي شويد و انتظار داشته باشيد که مورد محبت و توجه ديگران قرار گيريد.

4)شما بزرگ ترين معجزه طبيعت هستيد و هرگز نه در گذشته و نه در آينده نظير شما نبوده و نخواهد بود.

5)لازم نيست که کسي غير از خودتان باشيد. فقط کافي است از کسي که قبلاً بوده ايد بهتر باشيد.

6)زندگي را با واژه هاي خودتان تعريف کنيد و هميشه مثل بهترين کسي که مي توانيد باشيد زندگي کنيد.

7)هيچ مشکلي وجود ندارد که شما قادر به حل آن نباشيد، هيچ مانعي وجود ندارد که شما قادر به از ميان برداشتن آن نباشيد و هيچ هدفي وجود ندارد که شما قادر به رسيدن به آن نباشيد.

8)هر کاري را که ديگري انجام داده باشد شما هم به احتمال زياد مي توانيد انجام دهيد به شرط آن که شديداً طالب آن باشيد.

9)هيچ کس بهتر از شما نيست. فقط بعضي از افراد در زمينه هاي بخصوصي بهتر از شما پرورش يافته اند و دانش بيشتري کسب کرده اند.

10)اگر کاري ارزش انجام دادن داشته باشد، بايد آن را شروع کنيد ، حتي اگر در اوايل کار نتوانيد آن را به خوبي انجام دهيد.

11)اگر کاري ارزش انجام دادن داشته باشد بايد آن را با تمام وجود دنبال کرد.

12)براي رسيدن به هدفي که براي خود تعيين کرده ايد مي توانيد هر چه را که لازم است ياد بگيريد.

13)ذهن شما مثل ماهيچه عمل مي کند. هر چه بيشتر آن را به کار گيريد قوي تر مي شود.

14)يکي از راه هاي پرورش اعتماد به نفس اين است که حتي وقتي مي توان محتاطانه عمل کرد ، شجاعانه و با اعتماد به نفس عمل کنيد.

15)انسان هايي که اعتماد به نفس دارند ابتدا فکر مي کنند، تصميم مي گيرند و سپس عمل مي کنند.

کليد موفقيت

1)اعتماد به نفس اساس موفقيت ها و پيروزي هاي بزرگ است.

2)شما مي توانيد از عهده هر کاري برآييد به شرط آن که شديداً خواستار آن باشيد.

3)مردم عادي اميد و آرزو دارند ؛ افراد متکي به نفس ، هدف و برنامه.

4)عدم توانايي يا نداشتن شرايط مناسب نيست که مانع پيشرفت شماست ؛ مانع واقعي نداشتن اعتماد به نفس است.

5)شما هيچ محدوديتي در توانايي انجام کار نداريد جز محدوديت هايي که خودتان در ذهنتان ايجاد مي کنيد.

6)اعتماد به نفس يک عادت است . براي پرورش آن بايد طوري عمل کنيد که گويي اعتماد به نفسي را که خواستار آن هستيد داريد.

7)رؤياهاي بزرگ داشته باشيد. فقط رؤياهاي بزرگ مي توانند روحيه و ذهن شما را فعال نگه دارند.

8)کليد اعتماد به نفس اين است که ابتدا تصميم بگيريد چه مي خواهيد و سپس براي رسيدن به خواسته خود طوري عمل کنيد که گويي امکان شکست وجود ندارد.

9)در درونِ جسارت ، نبوغ و قدرت سحرآميزي نهفته است.

10)واقع نگر باشيد و آينده ايده آل خود را با تمام جزئيات آن مجسم کنيد.

11)آينده متعلق به کساني است که خواستار آن هستند . از همين امروز تصميم بگيريد هر چه را در زندگي آرزو داريد طلب کنيد.

12)شما هميشه در اين که چه کاري را بيشتر، چه کاري را کمتر و چه کاري را اصلاً انجام ندهيد آزاد هستيد.

13)انسان هايي که اعتماد به نفس دارند خودشان را با ديگران مقايسه نمي کنند. فقط خودشان را با بهترين کسي که مي توانند باشند مقايسه مي کنند.

14)در هر بخشي از زندگي به عالي بودن فکر کنيد و هرگز براي دستيابي به آن از هيچ تلاشي کوتاهي نکنيد.

15)هر کاري را که دوست داريد ، انجام دهيد و با تمام وجود براي بهتر بودن در آن کار تلاش کنيد.

منبع:ويستا


 بازي محلي خوزستان 

 بازى‌هاى خوزستان عبارتند از:

ابوامح جيم، ارکُم بَرکُم، استپ،اَلختربازي، الک چوب، بدواشيح، بَردبَرد گرکي، تشتک‌بازي، تنورتنور، تيرلش‌بازي، چقّه، چوب توپه، چوب معده، چوب و کليد، حَتَّ حَلُول، خاک ماله، خش بيزار، داژوال، دال پران، دور هرسيه، سَرمامک، سُک‌سُک، سواره و پياده، شرده، شنگ، طناب‌بازي، عيسى‌بازي، ننگ‌بازي، قاوان، قلعه شاه مال من است، کروچ، کشت مايه، گال، گروک‌بازي، گل‌بازي، گولکي، لنگ‌رو، منم منم فرشته، هفت سنگ، هُوشِيه، يزله و ...

ابو امح جيم (مناطق عربى زبان خوزستان )

بازيکنان به دو گروه تقسيم مى‌شوند و روى زمين دايره بزرگى مى‌کشند، سپس به‌طريق قرعه‌کشى يارگيرى مى‌کنند و گروه مدافع و مهاجم را نيز به‌همان شيوه تعيين مى‌کنند. آن‌گاه بازيکنان مدافع در داخل زمين که به‌شکل دايره کشيده شده قرار مى‌گيرند و گروه مهاجم خارج ازآن مى‌ايستند. سپس همه بازيکنان دو گروه پاى خود را بلند کرده و از پشت با دست پنجه پاى مخالف را مى‌گيرند، حال مهاجمان لى‌لى‌کنان وارد محوطه دايره شکل مى‌شوند و هريک از آنها سعى مى‌کند، به‌گونه‌اى تعادل فردى از گروه مدافع را برهم بزند تا پنجه گرفته شده او، رها شود. گروه مدافع نيز به‌همين ترتيب عمل مى‌کند در اين‌صورت فردى که تعادل او به‌هم خورده باشد از دور خارج مى‌شود. در آخر بازى يک نفر بدون باخت در زمين باقى خواهد ماند که اين فرد متعلق به‌هر گروه که باشد، آن گروه برنده بازى خواهد بود .

بايد ياد‌آور شد که حمله چند نفر از يک گروه به يک نفر از گروه مقابل بلامانع مى‌باشد .

منبع:بيتوته


 مشاهير  

منوچهر وصال، پدر آناليز رياضي ايران

قسمت دوم

منوچهر وصال، پدر آناليز رياضي ايران

-تولد:هفتم بهمن ماه 1291 تهران

-اخذ ديپلم:ديپلم رياضى در تهران 1311

-تحصيل در مدرسه «ژانون روسايى» فرانسويها در پاريس

-ورود به دانشگاه سوربن براى تحصيل رياضى 1312

-دريافت درجه دكتراى رياضيات از دانشگاه سوربن 1319

-بازگشت به ايران 1320

-نزديك به نيم قرن تدريس رياضى

-مؤسس دانشكده مهندسى دانشگاه شيراز 1341

-معاونت آموزشى دانشگاه شيراز به مدت 15سال

-تدريس رياضى در دانشكده هاى تربيت معلم، شهيد بهشتى، اصفهان و تبريز

-پايه گذارى نخستين كنفرانس رياضى در ايران

-پيشنهاد دهنده تأسيس انجمن رياضى ايران

-تأليف دو جلد كتاب رياضى عمومى، يك جلدكتاب آناليز و برگزيده هايى از نظريه اعداد، جستارهايى در باب جبرو مثلثات

-بازنشستگى 1356

-اشتغال به ويراستارى كتب رياضى و سرپرست گروه رياضى و آمار در مركز نشر دانشگاهى از 60 تا 82

-درگذشت:24 مرداد 1391 در تهران

چهره ماندگار رشته رياضى در چهارمين همايش چهره هاى ماندگار 1383

ادامه دارد...

منبع: آي هوش


 آموزشي 

ارتباط لباس با شخصيت و موقعيت افراد

منبع : موفقيت

قسمت پنجم

چند راز و اصل شيك پوشي و خوش تيپي را بگوييد.

اولين موضوع موثر در نوع پوشش فصول است كه با تغيير آن فرم،جنس،رنگ و حتي اندازه لباس ها نيز تغيير مي كند؛مثلا در فصول گرم سال از لباس هاي نازك و لطيف و كوتاه با رنگ هاي روشن كه نور خورشيد را منعكس مي كنند و در فصول سرد از لباس هاي ضخيم و تيره و بلند كه باعث افزايش حرارت بدن مي شوند استفاده مي شود.

ادامه دارد...


 يادداشت 

شبكه هاي اجتماعي با ما چه مي كنند ؟

مهسا خدامراد

در اين که شبکه هاي اجتماعي داراي مزايا و معايب مخصوص به خود هستند شکي نيست. مزاياي اين شبکه ها کاملا واضح و غير قابل کتمان است ولي در يک نگاه منصفانه بايد اذعان کرد که در صورت عدم مواجهه درست، اين شبکه ها اثرات تخريبي نيز بر روحيه افراد مي‌گذارند. شايد با خودتان فکر مي کنيد که فيسبوک فوق العاده است. يک سرويس رايگان که باعث مي شود شما با خانواده و دوستانتان در ارتباط باشيد اما واقعيت اين است که اين شبکه اجتماعي بسياري از ما را از درون مي شکند. اين امر در موارد معدودي باعث مي شود تا بنيان شخصيتي افراد مستحکم تر از قبل شود ولي از آنجا که جوانان و نوجوانان در پله هاي آغازين زندگي هستند و عده اي از آنها از اعتماد به نفس کافي برخوردار نيستند در بيشتر موارد باعث سرخوردگي آن ها مي گردد. در ادامه ليستي از مواردي که موجب از دست دادن اعتماد به نفس، نارضايتي از زندگي شخصي و عدم رضايت از خوشي هاي کوچک و ... توسط شبکه هاي اجتماعي مانند فيسبوک مي شوند، با هم مرور مي کنيم. قطع ارتباط حضوري با ديگران تا جايي كه کمتر کسي براي شما کارت تبريک واقعي مي فرستد و يا بستگان نزديک هم بجاي تبريک روز تولد بطور مستقيم ترجيح مي دهند تا با قرار دادن يک پست در صفحه شخصي شما روز تولد يا روزهاي مهم ديگر در زندگيتان را تبريک بگويند. در عصر ديجيتال خبرهاي مهم را قبل از ديگران مي شنويد ، شما از اين طريق در فيسبوک مطلع مي شويد البته بعد از اين که احتمالا تعداد زيادي از دوستان شما اين خبر را لايك كرده و براي آن كامنت گذاشته اند.

حسادت به نحوه زندگي ديگران، به اينكه بقيه مردم خانه هاي زيباتري دارند، حيوانات خانگي بامزه دارند، تعطيلات هيجان انگيزي را سپري مي کنند، شبکه هاي اجتماعي باعث مي شوند که شما حتي به زندگي دوستانتان حسادت كنيد. فيسبوک رژيم غذايي و اعتقادات شما را به هم مي زند هيچ چيز به اندازه ديدن پست هايي که بعضي از دوستان شما مي گذارند و در آن برخي خوراکي هاي خوشمزه يا بعضا هنجارشکني ها اتفاق مي افتد شما را به چالش نمي کشد. شما با ديدن شيريني ها و غذاهاي موجود در عکس دوستانتان وسوسه مي شويد تا هر چه زودتر همچين غذايي را امتحان کنيد. گاهي برخي افراد نيز با ديدن برخي رفتارهاي نادرست در عکس دوستان، به اشتباه آن رفتارها را به عنوان کاري عادي قلمداد مي کنند و با خود مي گويند چرا من نه؟ تصاويري از مصرف نوشيدني هاي الکلي، دخانيات و حضور در مهما ني هايي با وضعيت نامناسب از اين دسته هستند. اين تصاوير به مرور زمان ذهنيت شما را نسبت به ارزش ها و ضد ارزش ها تغيير مي دهند. از دست دادن اعتماد به نفس شخص به اين صورت كه پستي گذاشته ايد که اصلا لايک نخورد؟ يا به ميزاني به مراتب کمتر از آنچه که تصورش را مي کرديد، لايک شود؟ وقتي اتفاقي که براي شما واقعا جذاب بوده توسط ديگران ناديده گرفته مي شود، اين کار اعصاب شما را به هم مي ريزد. احتمالا با خود مي گوييد که شايد هنوز کسي اين پست من را نديده است ولي اين دلداري براي تعداد دفعات زيادي جوابگوي حال خراب شما نخواهد بود و باعث از دست دادن اعتماد به نفس شخص مي شود . در كل زمان زيادي در روز را جوانان ما به شبكه هاي اجتماعي مي پردازند و وقت گران بهاي خود را كه اين سرمايه‌اي غير قابل بازگشت است را در فيسبوك هدر مي دهند.در حالي كه مي‌توانند اين زمان را صرف يادگيري از بسياري مهارت ها ، مطالعه كتاب هاي مختلف و كارهاي مورد علاقه ديگر كنند.


 آيينه شهر 


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون