جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3190- تاریخ : 1393/08/05 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(دوشنبه)


جامعه يي که داراي ثبات و پايداري اجتماعي نباشد، با معضلات و گرفتاري هاي زيادي رو به رو مي شود


کسب عنوان قهرماني تيم ملي فوتبال نابينايان در مسابقات پارا آسيايي کره جنوبي


مشاهير


آموزشي


كوتاه از ورزش جوانان


آيينه شهر


 جامعه يي که داراي ثبات و پايداري اجتماعي نباشد، با معضلات و گرفتاري هاي زيادي رو به رو مي شود 

 قسمت پنجم

الف) خانواده:

خانواده اولين و مهمترين نهادي است که سهم عمده يي در پرورش و فراگيري رفتارهاي پسنديده نوجوان دارد. ارزش ها، ديدگاه ها، اعمال و گفتار والدين و اعضاي موثر خانواده تاثير مستقيمي بر فرآيند رشد و آينده فرزندان شان دارد. زماني که بچه ها الگوها، باورها و اعتقادات منطقي و سالمي از زندگي داشته باشند، به راحتي مي توانند در برابر دشواري ها و نابساماني هاي گوناگون ايستادگي کنند و سر تسليم فرو نياورند. عواملي که در خانواده موجب زمينه سازي جرم و بزه نوجوانان مي شود، عبارتنداز:

- بي سوادي و فقر فرهنگي.

- انحرافات اخلاقي پدر، مادر و يا اعضاي نزديک خانواده.

- رواج خشونت و درگيري هاي خانوادگي.

- اعتياد به الکل، موادمخدر و....

- تعداد زياد فرزندان و افراد خانواده.

- روش هاي انضباطي بسيار سخت گيرانه و رواج تنبيه هاي بدني.

- طلاق و از دست دادن والدين.

- ديدگاه ها و ارزش هاي ناپسند خانوادگي.

- تبعيض بين فرزندان خانواده.

بديهي است نوجوان، هيچ گاه در دوران کودکي مفهوم جرم و بزه را درک نمي کنـد؛ او تصوري از اعمال ناپسند خود ندارد. زماني که والدين و اعضاي موثر خانواده ناخواسته در برابر عمل خلاف فرزندشان سکوت مي کنند يا آن را شوخي مي گيرند يا او را متوجه اشتباهش نمي کنند، نوجوان درکي از مفهوم ارزش هاي اجتماعي و روابط سالم پيدا نمي کند و به خيال اينکه کارش خلاف نيست آن را مجدداً تکرارمي کند و در مواردي نيز حتي بر شدت آن مي افزايد. تذکر به جاي والدين، موجب شناخت کودک از ارزش هاي اجتماعي، روابط دوستي، احترام به حقوق ديگران و ادب و نزاکت اخلاقي مي شود. کودکان و نوجواناني که بتوانند با هدايت ها و راهنمايي هاي بزرگسالان خود تفاوت بين کارهاي شايسته و پسنديده را از کارهاي نکوهيده و زشت درک کنند، مي توانند دوران بلوغ و نوجواني خود را با سلامت فکري و به نحو احسن پشت سر گذارند.

نوجواني دوره بحراني و مشکل آفريني است که اگر نوجوان بتواند به سلامت از آن بگذرد، در آينده دچار مشکل چنداني نخواهد شد. در دروان بلوغ، نوجوان روحيه يي تهاجمي و پرخاشگرانه دارد، مدام در برابر محدوديت ها و ممنوعيت هاي والدين، حالت دفاعي به خود مي گيرد.

بروز حالت ها و واکنش هاي شديد عاطفي از سوي نوجوان و جوان موجب مي شود که ديگران نيز او را غيرقابل کنترل بدانند. در حالي که نوجوان نياز به محبت، امنيت، احترام، احساس تعلق، استقلال، خودشکوفايي و قدرداني دارد. نوع جرم و بزهکاري در ميان نوجوانان 14 تا 15 سال با بزرگسالان بسيار متفاوت است. آنان به رغم اين که به ظاهر به مرحله بلوغ جسمي رسيده اند، اما هنوز به لحاظ فکري نمي دانند که چه بايد بکنند و چگونه بايد تصميم بگيرند. به همين دليل گاه دست به کارهايي مي زنند که به لحاظ اجتماعي نادرست و ممنوع است.

ب) عوامل روان شناختي:

تحقيقات مختلفي نشان مي دهند که نوجوانان بزهکار داراي مشکلات رواني ـ عاطفي متعددي هستند که منجر به بروز رفتارهاي ضداجتماعي آنان مي شود. اين گروه اغلب:

- از عقب ماندگي ذهني يا هوش پاييني بر خوردارند.

- رفتارهاي هيجاني ـ احساسي شديدي از خود بروز مي دهند.

- دچار ضعف عزت نفس و خويشتن داري هستند.

- مرتباً به حقوق ديگران تجاوز مي کنند.

- در برقراري روابط اجتماعي سالم ناتوانند.

- علاقه و انگيزه يي براي پيشرفت و ترقي ندارند.

- اعتماد به نفس و خود پنداري ضعيفي دارند.

- نسبت به ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي بي تفاوت هستند.

- رفتارهاي غيرمسوولانه و ضداخلاقي دارند.

ج) عوامل اجتماعي:

انواع نابساماني ها و ناهنجاري هاي اجتماعي، تبعيض هاي طبقاتي، دوستان و همسالان ناباب و بزهکار، تعاملات اجتماعي ناسالم، رسانه هاي جمعي مي توانند شرايطي به وجود آورند که زمينه بزهکاري را در نوجوانان ايجاد کنند. پژوهش هاي مختلف نشان مي دهند، جامعه يي که داراي ثبات و پايداري اجتماعي نباشد، با معضلات وگرفتاري هاي زيادي رو به رو مي شود.

در حقيقت، بسياري از نوجوانان بزهکار، محصول آسيب هاي اجتماعي هستند که نتوانسته اند با بحران ها و مسائل خاص خود به مقابله برخيزند.

منبع:ميگنا

ادامه دارد...


 کسب عنوان قهرماني تيم ملي فوتبال نابينايان در مسابقات پارا آسيايي کره جنوبي 

 
به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش شهرستان محلات ، تيم ملي فوتبال 5 نفره نابينايان و کم بينايان ايران در مسابقات پارا آسيايي 2014 اينچئون کره جنوبي به مقام قهرماني دست يافت.

جواد فلفلي کارشناس تربيت بدني و سلامت اداره آموزش و پرورش محلات به عنوان مربي اين تيم در مسابقات حضور داشت.

تيم ملي فوتبال 5 نفره نابينايان و کم‌بينايان در فينال مقابل ژاپن به برتري دست يافت و قهرماني خود را در مسابقات پارا آسيايي 2014 کره جنوبي کسب کرد.


 مشاهير  

محمد بن موسي خوارزمي

قسمت ششم

سپس قسمتي از آن علم را حيل عددي مي‌نامد که: «شامل علمي است در ميان مردم زمان ما به جبر و مقابله معروف است» از اينکه فارابي جبر را جزء علوم حيل آورده، معلوم مي‌شود که از نظر او هنوز جبر نه علمي برهاني بلکه مجموعه‌اي از شگردها براي استخراج ريشه‌هاي معادلات شمرده مي شده است. اين ديدگاه به نحوي در طبقه بندي ابن سينا از علوم هم منعکس شده است. وي در رسالة في اقسام العلوم العقلية (ص 122) جبر را جزء «اجزاء فرعي (الاقسام الفرعية) رياضيات» آورده و آن را، در کنار «عمل جمع و تفريق بر حَسَب حساب هندي» يکي از «شاخه‌هاي علم اعداد (من فروع علم العدد)» شمرده است .خيام در رسالة جبر و مقابلة خود، «صناعت جبر و مقابله» را يکي از «مفاهيم رياضي» مي شمارد «که در بخشي از فلسفه که به رياضي معروف است، بدان نياز مي‌افتد». هرچند خيام در اين عبارت در صدد به دست دادن تعريفي جامع و مانع از جبر نيست، اما از نوشتة او چنين استفاده مي‌شود که جبر اولاً «صناعت» است و ثانياً جزء علوم رياضي است. نتيجة کلي سخن وي اين است که جبر در طبقه بندي کلي علوم فلسفي قرار مي‌گيرد، هرچند او جايگاه آن را در ميان اين علوم مشخص نمي‌کند. وي همچنين در تعريف جبر مي‌نويسد که:

«فن جبر و مقابله فني علمي است که موضوع آن عدد مطلق و مقادير قابل سنجش است از آن جهت که مجهول اند ولي مرتبط با چيز معلومي هستند که به وسيلة آن مي‌توان آنها را استخراج کرد»

بنابراين، در نظر خيام، مقادير عددي و مقادير هندسي هر دو مي‌توانند ريشة معادلات جبري باشند. او در رسالة ديگر خود به نام في قسمة ربع الدائرةنيز تلويحاً با اين فکر که جبر مجموعه‌اي از شگردها («حيله»، توجه کنيد که در تقسيم بندي فارابي جبر جزء «علوم الحيل» قرار مي‌گيرد) باشد مخالفت مي‌کند.‌ خيام مي‌نويسد:

«آنکه گمان برده است که جبر حيله‌اي (شگردي) براي استخراج اعداد مجهول است، امر نامعقولي را گمان برده است . ...جبر و مقابله اموري هندسي است که به وسيلة اَشکال پنجم و ششم مقالة دوم (اصول اقليدس)مبرهن مي‌شود»

به اين ترتيب، جبر و مقابله، از نظر خيام، علمي هندسي است و چون هندسي است بُرهاني نيز هست. اين اختلاف در جايگاه جبر به دليل تازگي اين علم و دو تصوري است که از آغاز اين علم به موازات هم وجود داشته است. در طبقه بنديهاي متأخر علم جبر و مقابله «از فروع علم حساب» شمرده شده است. اما بايد توجه داشت که اين طبقه بنديها به دوراني تعلق دارند که دستاوردهاي بزرگ علم جبر دوران اسلامي فراموش شده و از آن تقريباً چيزي جز حل شش دسته معادلة خوارزمي باقي نمانده بود.

رساله حساب خوارزمي

اثر رياضي ديگري که چندي پس از جبر نوشته شد رساله‌اي است مقدماتي در حساب به نام «الجمع و التفريق» که ارقام هندي (يا به غلط ارقام عربي) در آن به کار رفته بود و نخستين کتابي بود که نظام ارزش مکاني را (که آن نيز از هند بود) به نحوي اصولي و منظم شرح مي‌داد. اين کتاب تنها از طريق ترجمه لاتيني آن به ما رسيده است و نسخه منحصربه‌فرد اين ترجمه به زبان لاتيني و با عنوان Algorithmi numero indorum در کتابخانه دانشگاه کمبريج نگهداري مي‌شود.خوارزمي در کتاب حساب خود نشان مي‌دهد که چطور مي‌توان هر عدد دلخواه را به کمک نه رقم هندسي و صفر نوشت. سپس اعمال مربوز به جمع و تفريق، دو برابر کردن، نصف کردن، ضرب، تقسيم و جذر گرفتن از اعداد صحيح و همچنين عمليات محاسبه‌اي مربوط به کسرهاي شصت شصتي را شرح
مي‌دهد.

ويكي پديا

ادامه دارد...


 آموزشي 

سايه....

موفقيت

قسمت دوم -پاياني

به اعتقاد يونگ،بهداشت جسمي و رواني انسان ها وابسته به پذيرش بخش هاي دوست نداشتني وجود آن هاست؛يعني هر آنچه را كه درباره خويشتن نپذيريم،در تاريكي ناخودآگاهمان قدرت مي گيرد و هر لحظه ممكن است شخصيت و روان ما را تسخير كند.زماني كه محتويات سايه،روشن است،ما بسياري از توانمندي ها و استعدادهاي خوبمان را انكار مي كنيم و آن ها را نمي شناسيم؛در حالي كه همين ويژگي ها را در ديگران به شدت تحسين مي كنيم؛در واقع در چنين مواردي عدم وجود حس مسئوليت پذيري باعث مي شود اساسا ما خود را ناتوان بپنداريم و از استعدادها و پتانسيل هاي مثبت خود استفاده نكنيم.بسياري از افراد تصميم مي گيرند به جاي موفق بودن،موفقيت ديگران را ستايش كنند كه در اين صورت فرد ويژگي هاي مثبت و روشن خويش را بر ديگران فرافكني مي كند.سايه در اغلب مواقع جنبه اي منفي و تاريك دارد و شامل ويژگي هايي دوست نداشتني مي شود كه ما حاضر به پذيرش آن ها در خودمان نيستيم؛اما به خوبي مي توانيم آن ها را در اطرافيانمان ببينيم و معمولا هم از وجود چنين ويژگي هايي در ديگران گله و ابراز نارضايتي مي كنيم و اين در حالي است كه بايد ردپاي اين ويژگي ها را در خود شناسايي كنيم!كسي كه از فريب كاري،دروغ و دزدي بيزار است،بايد دقيق در خود نظر كند و ببيند در چه شرايطي براي رسيدن به منافع شخصي اش،بي آنكه به روي خود بياورد،حاضر به دروغ گويي بوده است.ما معمولا خار را به چشم ديگران مي بينيم ولي از ديدن الواري كه در چشم خويش داريم،عاجز هستيم!به همين دليل فرايند مواجهه با سايه هاي وجود،فرايندي بسيار دشوار و رنج آور است و هركسي پا در اين جاده پرخطر نمي گذارد.


 كوتاه از ورزش جوانان 

اردوي تيم ملي فوتسال جوانان آغاز شد

اردوي تيم ملي فوتسال جوانان با حضور 16بازيکن از در کمپ تيم هاي ملي آغاز شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ اردوي ملي پوشان جوان فوتسال با حضور 16 بازيکن از سوم آبان ماه آغاز و تا 6آبان ادامه خواهد داشت.اسامي بازيکنان حاضر در اين اردو به شرح زير است:

سعيد هابيلي، مهدي تبريزي، مهران ايدلي، علي رستمي، ابراهيم شمسي نيا، امير بهشتي، دانيال گيويلي، علي خليلي، آرين احدي، سجاد لطف اله زاده، محسن محمدزاده، علي مرتضايي و معين افشار.

لازم به ذکر است 3 دروازبان منتخب اردوي دروازباني که از 1 آبان تا (4آبانماه)برگزار شده بود به ساير بازيکنان ملحق خواهند شد.


فرهنگي لرستاني نايب قهرمان مسابقات جودوي قهرماني پاراآسيايي اينچئون کره جنوبي شد

به گفته معاون تربيت بدني و سلامت اداره کل حمزه ندري دبير تربيت بدني مدارس استثنايي شهرستان خرم آباد که در مسابقات جودوي قهرماني پاراآسيايي اينچئون کره جنوبي شرکت نموده بود موفق به کسب مدال نقره و مقام نايب قهرماني اين دوره از مسابقات گرديد.بهرامي با تبريک اين موفقيت بزرگ به جامعه ورزش به ويژه فرهنگيان لرستان گفت:آقاي حمزه ندري صاحب عناوين مختلف المپيک جهاني و آسيايي مي باشد.


 آيينه شهر 


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون