جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2966- تاریخ : 1392/10/19 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)


چگونه فردي موفق محسوب شويم


جايگاه دوم شطرنج دنيا در اختيار مطهره اسدي دانش آموزمازندراني


گــوناگــون


كوتاه از ورزش جوانان


آموختني


آيينه شهر


 چگونه فردي موفق محسوب شويم 

 
هرفردي موفقيتهاي خويش را براساس يك مقياس نسبي مورد سنجش قرار مي دهد.مـوفـقـيـتـهاي كـوچـك بـرخي اشخاص درنظر برخي ديگر ممكن است بزرگ جلوه نمايد؛اين كاملا بستگي بنوع تربيت، تحصيلات و شرايط مـوجود در زندگي شما دارد.

تا زمانيكه به اهداف خود دست يافته و براي بهترين بودن سختكوشي مي كـنـيـد، فـردي موفق محسوب ميشويد.اين اصل مطلب است.

با اين حال افرادي نيز وجود دارندكه نمي توانـندبه سطـح رضايت بخشي ازموفقيت دست يابند.ضعفهاي شخصيتي و يـا خـصوصـيات از پـيـش تعيين شده زندگي آنها، مـوانـع اصـلي راه چنين انسانهايي بشمار مي رود. اگر در زندگي خـود شـرايـط دشـواري را تـجربه كرده ايد، نگاهي به اين صفات و موقعيت ها بيندازيد تا ببينيد در حال آماده نمودن خود براي شكستهاي بيشتر ميباشيد يا خير.

پشت گوش اندازي

ممكن است يكي از اصليترين اهريمنان عامل نابودي شما در تحصيل و زندگي شغلي، طفره رفتن و به تعويق انداختن امور بوده باشد.

افرادي كه علامت مزمن اين ''بـيـمـاري''در آنها ديده ميشود، مايلند با اين جملات توجيه كننده كه ''تمام كردنش كاري نخواهد داشت''و يا ''نگران نباش، وقت براي انجام دادنش بسيار است'، كارها و وظايفشان را براي هميشه از سر خود باز كرده و به تعويق بيندازند.

اگر كاري در حد و اندازه قابليتهايتان به شما روي آورد ولي به دليل عذر و بهانه هاي ذكر شـده از انجام آن ممانعت بعمل آورديد، قطعا''پشت گوش اندازي مشكل اصـلي بـوده و بايد مرتفع گردد.

احساس ميكنيد كه زمان در اختيار شما اسـت، اما هنگامي كـه وقـت موعود نزديك مي شود، براي اتمام كار بسرعت هجوم مي آوريد و نتيجه آن خواهد شد كه آن طور كه در ابتدا مد نظرتان بود از انجام عمل مورد نظر باز خواهيد ماند.

فرد پشت گوش انداز معمولا انساني تنبل و سست مي باشد.

او براي همه چيز عذر و بهانه داشته و با اينكه توانايي و ابزار انجـام امـور را در اختـيـار دارد، از اتـمام آنـها طـفره مي رود.كار كردن با چنين اشخاصي غير قابل تحمل است و نه تنها كاستي و سستي آنها باعث اختلال در كارها ميگردد، بلكه كارمندان فعال ديگر نيز مـمكـن اسـت به چنـين خصيصه اي دچار شده و رويه آنها را در پيش بگيرند.

ترس از موفقيت

مانع اصلي ديگر واهمه داشتن از موفقيت است.با اينكه چنين افرادي دقيقا''مي دانند كه براي موفق شدن به چه چيزي نياز دارنـد، امـا بدليل داشتن ترس از موفقيت قادر به رسيدن به اهداف والاي خود نيستند.در نـظـر ايـشـان راه پـيـش رو، مـخـوف و رعـب آور ميباشد.نگراني از آينده و همه مسائلي كه در نهايت گريبانگير او خواهد شد، منجر به فقدان بصيرت و بازماندن آنها مي گردد؛ مـخـاطرات ذاتـي روند تجارت، رام نشدني بنظر خواهد رسيد.

فرصت هاي ترقي در محل كار ممكن است پيش بيايند، اما فردي كه از موفقيت وحشت داشته باشد قادر به گرفتن ترفيع نخواهد بود.او بهانه مي آورد كه مسؤليـتـهـاي شـغـل جديد زياد و خارج از توانايي هايش است.

اينگونه اشخاص ميلي به بالارفتن از پله هاي ترقي ندارند

وقتي آينده نا معلوم باشد، اين وحشت شدت بيشتري پيدا ميكند.بايد پذيرفت افــرادي كه داراي چنين ترسي نميباشند روزهايي پيش رو دارند كه در آنها آينده ترسناك جــلوه مينـمايد، بنابراين ميتوان متوجه شد اشخاصي كه فاقد مكانيزمي مناسب براي برخورد و رويارويي با چنين موقعيتي مي باشند، چگونه احساسي خواهند داشت.

تشخيص و حل اين مشكل آسان تر از برخورد با پشت گوش انـدازي است.

بـا كمي هم محوري و اندكي صبر و شكيبايي فردي كه از پذيرش مسؤليتهايي كــه موفقيـتـش را به همراه خواهد داشت وحشت دارد، ميتواند شرايط را به نفع خود تغيير دهد.

وسواس

افراد موفق داراي خصوصيتي مشترك هستند و آن قابـليـت تمركز برانديشه هاي بـزرگ ميباشد.براي بسياري اتخاذ چنين ديدگاهي مشكل است چرا كه خود را كاملا''محدود و متعهد به انجام كارهاي جزئي و كوچك ميـنمايند.

تلاش زياد براي انجام كارهاي جزئي زيان آور است چرا كه زاويه ديد را محدود خواهد كرد.

اگر براي اتمام هر كار كوچكي مصر باقي بمانيد، هرگز قادر نخواهيد بود به اهداف والاي خود دست پيدا نماييد.

اگر يك كارفرما كاري را به يكي از كارمندان سخت كوش خود محول كرده و آن كارمند ديد وسيع نداشته باشد، بطور يقين كارمند مربوطه در مورد هر موضوع بي اهميت آن پروژه دچار تنش و فشار رواني شده و در به نتيجه رساندن كار دچار كندي خواهد گـرديد.ايـن حالت در اصطلاح احساس وسواس فكري علمي ناميده و بـاعـث كـاهـش قـابل ملاحظه خلاقيت و كارايي مي شود.

اينگونه افراد،سخت كوشي و تلاش زياد را لازمه زندگيشان دانسته اما عزم و اراده خود را براي كاربرها و مصارف مفيد بكار نميبندند.تنظيم دقيق مهارتهاي مديريـت زمـانـي در برطرف كردن اين مشكل كمك فراواني خواهد نمود.

تبيان زنجان


 جايگاه دوم شطرنج دنيا در اختيار مطهره اسدي دانش آموزمازندراني 

 
مطهره اسدي دانش آموز مقطع ابتدايي قائمشهري در رده سني زير 10 سال موفق به كسب جايگاه دوم شد.به گزارش اداره روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران ، مفيد فلاحي گفت:جايگاه دوم دنيا در اختيار مطهره اسدي شطرنج باز ارزشمند قائمشهري قرار گرفت.مدير آموزش و پرورش قائمشهر بيان داشت:مطهره اسدي دانش آموز دبستان شهيد ذاكري قائمشهر و شطرنج باز ارزشمند مازندراني در رده سني زير 10 سال با كسب 8.5 امتياز در جايگاه دوم دنيا قرار گرفت.

وي افزود:دانش آموز مطهره اسدي شطرنج باز نوجوان و ارزشمند مازندراني موفق شد يكي از 3 مدال كاروان شطرنج جمهوري اسلامي ايران را در بالاترين سطح مسابقات جهاني بدست آورد.ياد آور مي شود:دور يازدهم قهرماني نوجوانان جهان 2013 در العين امارات به پايان رسيد و 3 مدال رنگارنگ براي تيم ملي شطرنج جمهوري اسلامي ايران به دست آمد.


 گــوناگــون  

آداب معاشرت اصلي که بايد آنها را رعايت کنيد

خيلي وقت‌ها صداي تلفن‌همراه بعضي‌ها را در سينما يا تئاتر مي‌شنويد.يا خيلي‌ها را مي‌بينيد که با دهان پر حرف مي‌زنند.در دنياي امروز که با سرعت فوق‌العاده جلو مي‌رود، به آساني ممکن است که خيلي از آداب معاشرت اوليه را هم فراموش کنيم.متاسفانه خيلي‌ها آداب و رفتاري که والدينشان به آنها ياد داده‌اند را فراموش کرده‌اند و خيلي‌ها هم تربيت چندان خوبي نداشته‌اند.داشتن رفتار اجتماعي درست، خيلي سخت نيست؛ اما بيشتر ما تصور مي‌کنيم که اين آداب و رفتارها ديگر قديمي شده و در دنياي امروز جايي ندارند.اما اين اصلاً درست نيست.اگر هر کدام از ما لحظاتي را به بازبيني اصول و قواعد آداب اجتماعي خوب صرف کنيم، متوجه مي‌شويم که نه تنها در زندگي شخصي‌مان، بلکه در روابط کاري هم به دردمان خواهند خورد.در زير راه‌هايي براي ارتقاي اين آداب و رفتارها در خودتان اشاره مي‌کنيم که مطمئناً کمک مي‌کند تاثير بهتري روي ديگران بگذاريد.

آداب اوليه را رعايت کنيد

نشان دادن ادب و احترام کار سختي نيست.به زبان آوردن «لطفاً»، «خواهش مي‌کنم»، «ممنونم»و «عذر مي‌خواهم»کار آساني است.اين عبارات نشان مي‌دهد که براي ديگران احترام قائل هستيد.حتي اگر فردي بي‌ادب باشد و اصلاً از او خوشتان نيايد، خيلي بهتر است که شما مودبانه رفتار کنيد تا اينکه بخواهيد به سطح تربيت او نزول کنيد.

آقايان، در محيط‌هاي بسته کلاهتان را برداريد

اين روزها خيلي از مردان جوان از اين واقعيت آگاه نيستند که گذاشتن کلاه در محيط‌هاي بسته بي‌ادبانه است.آقايان عزيز، وقتي وارد ساختماني مي‌شويد کلاهتان را از سرتان برداريد!

در را نگه داريد

اين قانون فقط مخصوص مردها نيست.بله، درست است که آقايان بايد در را براي خانم‌ها نگه دارند و بگذارند که خانم‌ها زودتر از آنها وارد شده يا خارج شوند اما خانم‌ها هم بايد همين کار را براي افراد سالخورده يا کسانيکه دستشان پر است انجام دهند.

وقت‌شناس باشيد

هيچ چيز بدتر از منتظر نگه داشتن ديگران نيست.اين کار واقعاً بي‌ادبانه است و نشان مي‌دهد براي وقت ديگران ارزش قائل نيستيد.اگر عادت داريد که هميشه دير بر سر قرارهايتان مي‌رسيد، ساعتتان را 10 تا 15 دقيقه عقب بکشيد تا سر ساعت برسيد.

در انظار عمومي خودتان را آرايش نکنيد

اگر نياز است که روي صورتتان کاري انجام دهيد، موهايتان را شانه بزنيد و يا آرايش کنيد، سعي کنيد اين کار را جلو چشم بقيه و در محيط عمومي انجام ندهيد.به سرويس بهداشتي آن محل برويد و يا صبر کنيد تا به خانه برويد.خانم‌ها، زدن سريع رژلب بدون آينه اشکالي ندارد اما درست نيست که کيف لوازم آرايشتان را در يک محيط عمومي بيرون بياوريد و با آينه جيبي شروع به آرايش کردن خودتان کنيد.همچنين گرفتن ناخن‌ها يا لاک زدن هم در محيط‌هاي عمومي کار نادرستي است.

تا حد امکان در محيط‌هاي عمومي کمتر آدامس بجويد

اگر به دليلي منطقي مثل خوشبو کردن دهان يا از بين بردن خشکي دهان، بايد آدامس بجويد، سعي کنيد اين کار را در ماشينتان و بين راه انجام دهيد.اگر واقعاً لازم است که در يک محيط عمومي آدامس بجويد، سعي کنيد اين کار را آرام‌تر انجام دهيد و از باد کردن آن يا ايجاد صداي بلند با آدامس خودداري کنيد.

زنگ موبايلتان را در صورت لزوم خاموش کنيد

اولين کاري که بعد از وارد شدن به يک محيط عمومي مي‌کنيد اين است که زنگ موبايلتان را خاموش کنيد.به خاطر داشته باشيد که نيازي نيست به همه تماس‌هايي که با شما گرفته مي‌شود همان لحظه پاسخ دهيد.اگر مي‌دانيد که تماسي ضروري است، عذرخواهي کنيد و به محيط يا اتاق ديگري رفته و آنجا با تلفن صحبت کنيد.سعي کنيد مکالمه‌تان پشت تلفن کوتاه باشد و از طرف مقابل بخواهيد که در اولين فرصت با او تماس بگيريد.

مودبانه حرف بزنيد

وقتي با کسي صحبت مي‌کنيد، چه سر کار باشد و چه در محيط اجتماعي‌تر، هيچوقت درمورد پول، مذهب و سياست حرف نزنيد.اين موضوعات بسيار حساس هستند و مي‌تواند موجب انفجار احساسي شما يا طرف‌مقابلتان شود و همين مسئله باعث شود صدايتان را بالا ببريد، حتي فرياد کشيده يا از الفاظ نادرست استفاده کنيد.

سيمرغ


 كوتاه از ورزش جوانان 

آغاز نيم فصل دوم ليگ برتر واليبال بانوان از 19 دي

نيم فصل دوم ليگ برتر واليبال بانوان از روز 19 دي ماه در اصفهان آغاز مي‌شود.به گزارش (ايسنا)، دور برگشت ليگ برتر واليبال بانوان از روز پنج‌شنبه 19 دي ماه شروع مي‌شود.

در اولين بازي هفته هشتم ليگ تيم ذوب‌آهن اصفهان که در نيم فصل اول با اختلاف دو امتياز نسبت به صدرجدول دوم شد؛ ميزبان سنگتاش شيراز است.شاگردان سيما صديقي در تيم گاز هم که با 17 امتياز قهرمان نيم فصل اول رقابت‌ها شدند در خانه خود به ديدار تيم شهرداري سمنان مي‌روند.تيم دانشگاه آزاد تهران هم ميهمان شاگردان رضاييان در تيم بابلسر است که تيم شهرستاني با دو امتياز در قعر جدول قرار دارد.*جدول رده‌بندي ليگ برتر واليبال بانوان:1-گاز ايران 17 امتياز/2-ذوب‌آهن اصفهان 15 امتياز/3-دانشگاه آزاد 13 امتياز/4-اسلامشهر 9 امتياز/5-سنگتاش شيراز 5 امتياز/6-سمنان 2 امتياز/7-بابلسر 2 امتياز


كسب مدال طلاي مسابقات جهاني كاراته توسط دانش آموز ناحيه 2 كرمانشاه

به گزارش اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه به نقل از معاونت تربيت بدني وسلامت صبا اميريان، دانش آموز دبستان نرجس، توانست در مسابقات كاراته قهرماني جهان سبك گوجوريورا، با شكست حريفان خود، مدال طلاي اين رشته را كسب نمايد.


اعلام برنامه معوقه ليگ برتر فوتسال بانوان

برنامه معوقه ليگ برتر فوتسال بانوان از سوي کميته مسابقات اعلام شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران وبه نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، برنامه معوقه ليگ برتر فوتسال بانوان از سوي کميته مسابقات به شرح زير اعلام شد.

جمعه 27/10/92-ساعت 11:00-هفته اول

پرسپوليس تهران-انصار ولايت تبريز/يکشنبه22/10/92-ساعت 11:00-هفته اول/پالايش و نفت آبادان-شهرداري باغستان/شنبه 21/10/92-هفته دوم-ساعت 14:00/ملي حفاري اهواز-انصار ولايت تبريز/دوشنبه 21/11/92 -ساعت 11:00-هفته دوم/قصر طلايي نوشهر-دانيال ايذه/هيات فوتبال گيلان-شهرداري اشکنان-معوقه هفته سوم


 آموختني 

چند نكته نگارشي

رشد آموزش متوسطه

افسانه حجتي طباطبايي

قسمت اول

1-بعدها آن مقاله را آقاي دكتر محمد فاتحي به درس گفتاري منسجم تبديل كرد.

در اين جمله«آقاي دكتر محمد فاتحي» فاعل است و بايد در ابتداي جمله بيايد.«آن مقاله» نيز مفعول است و بعد از فاعل قرار مي گيرد.در ضمن،از آنجا كه در متون علمي آوردن عناوين و القاب افراد ضرورتي ندارد،تمامي عناوين«محمد فاتحي »را حذف مي كنيم.ناگفته پيداست كه در مواردي ممكن است بعضي القاب حفظ شوند؛مثلا حكيم ابوالقاسم فردوسي،استاد سيد جعفر شهيدي ،علامه محمد حسين طباطبايي.

بنابراين جمله بالا به صورت زير مي نويسيم:

بعدها محمد فاتحي آن مقاله را به درس گفتاري منسجم تبديل كرد.

2-او در سن هشتاد سالگي توانست خواندن و نوشتن بياموزد.

با وجود عبارت«هشتاد سالگي»كه در آن به سال هاي عمر فاعل جمله(يعني او)اشاره شده است.ديگر نيازي به آوردن كلمه«سن» نيست.در واقع كلمه«سالگي»ما را از آوردن كلمه«سن» بي نياز مي كند.

او در هشتاد سالگي توانست خواندن و نوشتن بياموزد.

ادامه دارد...


 آيينه شهر 


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون