جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2945- تاریخ : 1392/09/20 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)


ايجاد رابطه دوستي بين فرزندان


پورکاشيان قهرمان شطرنج بانوان ايران شد


گــوناگــون


كوتاه از ورزش جوانان


داستان


آيينه شهر


 ايجاد رابطه دوستي بين فرزندان  

 چه کنيم که فرزندانمان يکديگر را دوست داشته باشند؟

همه والدين اميدوارند که فرزندانشان به يکديگر عشق ورزيده و احترام بگذارند، يا حداقل از آنها انتظار دارند که همبازي خوبي براي يکديگر باشند و رفاقت و سازگاري داشته باشند.با وجود اين، سروصداها و برخوردهاي بين فرزندان تنشهاي زيادي در خانه ايجاد مي کند و پدرو مادر را درمانده مي سازد.اما چه کنيم تا فرزندانمان يکديگر را دوست بدارند، همان قدر که ما دوستشان داريم ؟ و چگونه مي توان کمي صلح و آرامش به فضاي خانه هديه کرد ؟

نکات مهمي درباره روابط بين خواهرها و برادرها وجود دارد، ازجمله :

1-هريک از فرزندان به طور طبيعي به خواهر يا برادر خود عشق مي ورزند.آنها مي خواهند که دوست بدارند و دوست داشته شوند.

2-همه فرزندان نيازمند توجه و آغوش گرم والدين خود هستند. توجه مستقيم و انديشيدن به نيازها و خواسته هاي آنان و در دسترس بودن والدين از مهمترين نيازهاي کودکان به شمارمي آيند.

3-زمانيکه والدين به نيازهاي مهم کودکان توجه نکنند، آنها به آسيب ديدگي روحي دچار مي شوند که به صورت نااميدي و بي اعتنايي بروز مي کند.

4-در بيشتر موارد، فرزندان، احساسات خود را پنهان مي کنند ؛ زيرا کسي در اطراف و نزديکي آنان وجود ندارد تا شنونده گفته هاي آنان باشد و از احساسات نهفته آنها با خبر شود.

5-زماني که والدين به فرزند ديگر توجه مي کنند يا اينکه با دوست خود به گفتگو مشغولند، احساسات کودک آسيب ديده تحريک مي شود.او بيش از پيش نسبت به توجه والدين احساس نياز مي کند، نيازي فوري و اضطراري که بايد به آن پاسخ داد.

6-کودکي که نسبت به توجه والدين خود احساس نياز مي کند، به طور طبيعي ولي در شرايطي دور از انتظار والدين احساس دروني و نهفته خود را آشکار مي سازد.احساساتي که به شکل گريه کردن ، خنديدن ، بدخلقي ، عرق کردن ، لرزيدن ، دعوا کردن بروز مي کند و به منظور جلب توجه و رضايت پدرومادر آشکارمي شود.اين رفتارها ادامه مي يابد تا عملکرد والدين متوقف شود و توجه آنها به سوي فرزندشان معطوف گردد.

7-شنيدن حرفهاي فرزندان بدون قضاوت کردن راه مناسبي است که به فرزندان کمک مي کند تا بتوانند فشار رواني موجود را بر طرف سازند.

8-پس از يک گريه طولاني ، کودک مي داند که جايگاه مطمئني براي عشق ورزيدن درانتظار اوست وهمه اطرافيان از اضطراب و نگراني حاصل از فشار رواني اي که او را آزار مي دهد، باخبر شده اند.

9-مداخله کردن در درگيريهاي کودکان ممکن است آسيب ديدگي را بيشتر کند.در اين هنگام به فرصت کافي نياز داريم تا گفته هاي آنان را بشنويم و درفرصتي مناسب احساسات خود را بيان کنيم .

توجه به اين مطالب به والدين کمک مي کند تا هنگام در گيري فرزندان برخورد مناسبي داشته باشند.بيشتر کودکان نسبت به فرزند ديگر احساس حسادت و خشم دارند.اما هرگز احساسات کودک به اين دو محدود نمي شود، اگر چه از نظر پدر ومادر، شاخص ترين احساسات کودک به حساب مي آيند. فرزندان ما زمان زيادي را براي بازي کردن و همکاري با يکديگر صرف مي کنند، در حالي که درهمين زمان که آنها رفتاري دوستانه با يکديگر دارند، ما مشغول شستن ، پختن ، نظافت کردن و پرداختن به کارهاي روزانه هستيم.

بهترين توصيه ها هنگام درگيـ‌ري خوا‌هران و بـ‌رادران :

اگر براي هر يک از فرزندان زماني مناسب صرف کنيم و شنونده اظهارات و احساسات آنها باشيم ، احساس آنها درباره توجه ما به آنها بدون خدشه مي ماند و مطمئن هستند که براي والدين خود اهميت دارند. با دقت وهوشياري مداخله کنيد يا حداقل پس از 5 دقيقه ي اول درصحنه حاضر شويد. حضور به موقع شما درصحنه درگيري ، کمک مي کند تا بتوانيد به مسئله پي ببريد و مانع عصبانيت فرزندان و صدمه زدن يا اهانت کردن آنها به هم بشويد.پيش از شروع و ادامه يافتن درگيري ، راحت تر مي توان اضطراب و ناراحتي موجود را برطرف ساخت.اگر نتوانستيد به موقع حاضر شويد از فرزندانتان عذرخواهي کنيد :متأسفم از اين که نتوانستم به موقع حاضر شوم و از بروز حوادث ناراحت کننده جلوگيري کنم .به من بگوييد چه اتفاقي افتاده است ؟

فرزندان ما پس از درگيري مي توانند به راحتي رفتاري دوستانه با يکديگر داشته باشند، البته درصورتيکه مورد سرزنش قرا رنگيرند.اگر والدين بتوانند درخانواده به طور منصفانه رفتار کنند و مسئوليتها را برعهده بگيرند، فرزندان ميتوانند احساسات دروني خود را بهتر ابراز کنند و از آسيب ديدگي هاي روحي در امان بمانند.به آرامي و نرمي با آنها گفت و گو کنيد.به نوبت از هر يک از آنها بپرسيد که چه اتفاقي افتاده و به سخنان هردو با دقت گوش دهيد.بيان کردن احساسات دروني مهمترين بخش درگيري است.به آنها فرصت کافي بدهيد؛ زيرا برقراري پيوند دوباره نياز به زمان کافي دارد.در برخي موارد، يکي از کودکان به ديگري ضربه وارد کرده و فرار ميکند.در اينگونه موارد، واکنشهاي خود را تغيير دهيد؛ بطور مثال بار اول وقت بيشتري با کودک آسيب ديده يا مجروح صرف کنيد و سپس به سوي فرد ديگر برويد.بار دوم فقط به کودک آسيب ديده توجه کنيد.هر دو کودک به کمک شما نيازمندند.کودکي که ضربه را وارد کرده احساس پشيماني ميکند، او فرد بي مسئوليتي نيست بلکه نتوانسته احساس خود را بيان کند و کنترل خود را ازدست داده است.

اغلب کودکان يکديگر را دوست دارند و به طور طبيعي به سوي هم کشيده مي شوند.اگر والدين به موضوع هايي که دوستي فرزندانشان را پايدار و مستحکم تر مي کند توجه داشته باشند، روابط دوستانه بين فرزندان تداوم خواهد يافت.بچه ها هميشه به دنبال بهانه مي گردند تا بتوانند احساسات دروني خود را بيرون بريزند، به طور مثال هنگاميکه بستني مي خورند اگر فرزند ديگر يک قاشق بيشتر بستني بخورد، درگيري شروع مي شود و از اين طريق احساس حسادت، نياز، درماندگي و عدم پذيرش از سوي آنها ابراز مي گردد.

زماني که والدين گريه ، بدخلقي و خشم فرزند خود را تحمل کنند و با حوصله به حرف هاي او گوش کنند، به اشتباه خود پي مي برد.

گوش دادن به سخنان کودکان آسيب ديدگي روحي آنها را ترميم مي کند و روابط موجود را محکمتر مي سازد.

آكا ايران


 پورکاشيان قهرمان شطرنج بانوان ايران شد 

 
مسابقات شطرنج قهرماني کشور در بخش بانوان ايران با قهرماني آتوسا پورکاشيان به پايان رسيد. اين شطرنجباز با کسب 9 امتياز به عنوان قهرماني دست يافت.

به گزارش مهر و به نقل از سايت فدراسيون شطرنج، مسابقات فينال شطرنج قهرماني کشور در بخش بانوان از هشت آذر ماه با حضور 24 شطرنج‌باز از 10 استان کشور به ميزباني گيلان در شهر رشت آغاز شد.اين مسابقات که در يازده دور و به روش سوئيسي به سر داوري شهره بيات داور بين‌المللي برگزار شد، ژبا تعيين نفرات برتر به پايان رسيد.بر اين اساس در پايان دور يازدهم مسابقات شطرنج بانوان قهرماني کشور استاد بزرگ بانوان، آتوسا پورکاشيان توانست جايگاه خود را حفظ کرده و به عنوان قهرماني اين رقابت‌ها دست يابد.

در دور يازدهم و آخر اين مسابقات استاد بزرگ بانوان آتوسا پورکاشيان با 9 امتياز مقام نخست اين رقابت‌ها را کسب کرد و استاد بين‌المللي بانوان ميترا حجازي با 8.5 امتياز به عنوان نايب قهرماني دست يافت.

همچنين، استاد بزگ بانوان سارا سادات خادم الشريعه با 8 امتياز، استاد فيده بانوان مينو عسگري زاده با 7.5 امتياز و استاد بين‌المللي بانوان غزل حکيمي‌فرد با 6.5 مقام‌هاي سوم تا پنج را از آن خود کردند.


 گــوناگــون  

بياموزيم چگونه زندگي را ساده تر کنيم

قسمت دوم - پاياني

اگر چند تصميم بزرگ بگيريم زندگي بسيار ساده تر است:

بيشتر مراقب چه کسي هستيد؟

چه نوع آدمي هستيد و دوست داريد چگونه باشيد؟

خواسته ها و تواناييهاي شما چيست؟

آيا مي خواهيد براي خودتان کار کنيد؟ چه کاري؟

آيا مي خواهيد چيزهايي خلق کنيد که مورد توجه ديگران باشد و از آن لذت ببرند؟

آيا مي خواهيد که يک ويلاي کوچک با حوض و فواره داشته باشيد؟

آيا آنچه که روي آن انرژي صرف مي کنيد براي شادي شما واجب نيست؟

همه اين موارد ناديده گرفته مي شوند.آنها زندگي را ساده مي سازند.راههاي شما را مشخص مي کنند.و انرژي شما روي يک انتخاب متمرکز مي شود.

وقتي سعي در پاسخ دادن به سؤالات مانند اينها داريد، از کمک خواستن از افراد خبره و موفق نترسيد.از اين افراد براي توسعه افکار خود استفاده کنيد بيشتر ما براي کشف اينکه چه چيزي براي ما بهترين است احتياج به کمک ديگران داريم.

اگر باور داشته باشيد که کاري را مي توانيد انجام دهيد يا باور داشته باشيد که نمي توانيد همان گونه خواهد شد.

تمرکز باعث کم شدن شک و ترديد مي شود و قدرت و اطمينان شما را تقويت مي کند.

شک هاي ما خائنان به ما هستند، و با ترس مانع تلاش مي شوند.در شرايطي که مي توانستيم بسيار عالي باشيم باعث باخت
مي شوند.

بخش اعظمي از قدرت ناخودآگاه مغز و هيجانات ما در حال استفاده است و مرتباً هرز مي رود.

اين ناخودآگاه مي تواند مسائل مشکلي را حل کند، نقشه هاي فوق العاده اي طرح کندو براي ما خوشي آرامش به ارمغان بياورد.ناخودآگاه شما با انرژي کم، خروجي زيادي مي دهد.

حتماً براي شما هم بسيار پيش آمده که در حين مسواک زدن، آفتاب گرفتن، شستن اتومبيل ناگهان چيزي را کشف کرده باشيد!در اين حالت بخش خود آگاه مغز کار نمي کند ولي قسمت ناخودآگاه جوابي را که شما نياز داريد پيدا مي کند چون در اين لحظات آرامش داريد.

بخش ناخودآگاه انتخابي است.وقتي شما عميقاً روي موضوعي تمرکز مي کنيد اين موضوع مورد توجه بخش ناخودآگاه شما قرار مي گيرد.

اين قسمت از مغز پيغامهاي ضعيف يا درهم را پردازش نمي کند.قسمت ناخودآگاه زماني بهترين عملکرد را داردکه روي يک موضوع تمرکز داريد کمترين بيشترين است!

آکاايران


 كوتاه از ورزش جوانان 

دانش آموزان مازندراني با كسب 3 مدال در مسابقات قهرماني شناي كشور به عضويت تيم ملي در آمدند

به گزارش اداره روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران ، دو هنرجوي هنرستان تربيت بدني داراب ناحيه 2 ساري با كسب موفقيت در مسابقات قهرماني شناي كشور به عضويت تيم ملي شناي جمهوري اسلامي ايران درآمدند.مهدي محروق و پيام غلامي دو هنرجوي اين هنرستان ضمن دريافت سه مدال نقره و برنز عضو تيم ملي شناي جمهوري اسلامي ايران نيز شدند.بر پايه اين گزارش مدير آموزش و پرورش ناحيه2 اين موفقيت را به دانش آموزان، خانواده ها و جامعه فرهنگي تبريك گفت.


دانش آموز فرناز اماني ووشوكار آذربايجانشرقي به اردوي تيم ملي راه يافت

دانش آموز فرناز اماني ووشوكار آذربايجانشرقي با 2 طلا در رقابتهاي ووشو تالوي قهرماني كشور به اردوي تيم ملي راه يافت.

مسابقات انتخابي تيم ملي ووشو بانوان كشور در تمام رده هاي سني نونهالان ، نوجوانان ، جوانان با حضور 32 تيم به ميزباني تهران برگزار شد و در پايان مسابقات دانش آموز فرناز اماني از دبيرستان مبتكران ناحيه 3 تبريز در رده جوانان و در قسمت تالو توانست 2 مدال طلا را در فرمهاي جين شو و چيانگ شو به خود اختصاص داده و جواز حضور در اردوي تيم ملي را كسب نمايد.


 داستان 

من و بازي خاطره ها

رشد آموزش متوسطه

آزاده فخري

قسمت دوم

-خانم !شما كه به جاي خاطره اين همه حرف زديد و همه اش هم نصيحت!خدا رحم كند پدر و مادرهايمان كه منتظر فرصت هستند!

-اين ديگر بي انصافي است!من مطمئنم كه چيزهاي خوبي از توي اين خاطره«خاطره بازي»در مي آيد از من گفتن،خب حالا برويم سر درس و مشق خودمان،ناسلامتي من معلم علوم هستم ها!

بحث را تمام كردم ولي تقريبا تمركزم را سر اين موضوع جديد از دست داده بودم.

بدون اينكه بخواهم يا تلاشي بكنم،دوباره ياد آن روزها تمام ذهنم و روحم را پر كرد.

مسابقه خوبي بود،اينكه بچه ها سراغ دوران كودكي پدر و مادر بروند و خاطره روزهاي جنگ و دفاع مقدس را از آن ها بپرسند و بنويسند،ايده خيلي خوب و ارزشمندي است.

معلم ها هم در زنگ تفريح ياد خاطرات هشت سال دفاع مقدس افتاده بودند،البته همه مثل آن زمان من يكي دو سال داشته اند و چيزي يادشان نمي آمد يكي دو نفر ولي در سنين نوجواني و جواني روزگار جنگ را سپري كرده بودند.

شب موقع خواب به اين فكر مي كردم كه اكرمي خواستم خاطره اي براي دانش آموزانم تعريف كنم؛ از ميان اين همه خاطره كدام يك را انتخاب مي كردم.تصاوير در برابر جشمانم رژه مي رفتند.


ادامه دارد...


 آيينه شهر 


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون