جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2906- تاریخ : 1392/08/01 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)

ادبيات داستاني جهان
آدم مغـرور


"حسنک‌ وزير" با صداي دولت‌آبادي در راه است


آثار 750 شاعر و هنرمند در هفتمين جشنواره يار و يادگار داوري شدند


مشاهير


نغمه


تازه‌هاي نشر


 ادبيات داستاني جهان
 آدم مغـرور 

 آنتوان چخوف

قسمت دوم و پاياني

داماد سري به علامت نفي تکان داد و گفت:

ــ نمي‌شناسمش، باهاش آشنايي ندارم. لابد پدرم دعوتش کرده … برو از بابام بپرس.

ــ بابات خوابيده

سپس رو کرد به عروس خانم و پرسيد:

ــ شما چطور؟ يارو را مي‌شناسيد؟

عروس خانم نيز جواب منفي داد. ساقدوش شانه هاي خود را بالا انداخت و درباره ي هويت مرد گندمگون، از مهمانها پرس و جو آغاز کرد. هيچ کسي او را نمي‌شناخت. به اين ترتيب، ساقدوش نتيجه کرد: «لابد يکي از همان انگلهاييست که بي دعوت به علفچري مي‌آيند … بسيار خوب! الساعه به اش حالي مي‌کنم!» پس به طرف مرد گندمگون رفت، دست به کمر زد و پرسيد:

ــ ببينم، شما کارت دعوت داريد؟ لطفاً نشانم بدهيد.

ــ من آنقدر غرور دارم که کارت دعوتم را به هر کسي نشان ندهم … اصلاً چرا دست از سر کچلم بر نمي‌داريد؟

ــ معلوم ميشود کارت دعوت نداريد! … و اگر نداشته باشيد معني اش اين است که آدم حقه بازي هستيد. حالا دستگيرم شد کي دعوتتان کرده و اسم و رسمتان چيه! شما حقه بازيد همين!

ــ اين حرف ها را اگر از آدم باشعور و حسابي شنيده بودم، دک و پوزش را خرد مي کردم اما … جواب ابلهان خاموشي است!

ساقدوش، همه ي اتاق هاي خانه را شتابان زير پا گذاشت، پنج شش نفر از دوستان خود را جمع کرد و به اتفاق آنها نزد مرد گندمگون بازگشت و گفت:

ــ حضرت آقا، اجازه بفرماييد کارت دعوتتان را ملاحظه کنيم!

ــ خوش ندارم نشانش بدهم! دست از سرم برداريد وگرنه …

ــ خوش نداريد؟ پس بي کارت تشريف آورده ايد، ها؟ چه کسي اين حق را به شما داده، ها؟ بفرماييد بيرون! بفرماييد! حقه باز! تمنا مي کنيم تشريف ببريد بيرون! والا از همين پله ها …

ساقدوش و دوستانش زير بغل مرد گندمگون را گرفتند و او را کشان کشان به طرف پله ها بردند. مهمانها همهمه کردند. مرد گندمگون نيز با صداي رسا از بي نزاکتي آنان و غرور خود سخن گفت. ساقدوش در حالي که پيروزمندانه به سمت در خروجي مي‌راند مي‌گفت:

ــ بفرماييد آقا! تمنا مي‌کنيم! جناب خوش تيپ تمنا مي‌کنيم! … امثال شما خوش قيافه ها را خوب مي‌شناسيم!

در آستانه در خروجي پالتوي مرد گندمگون را تنش کردند، کلاهش را بر سرش گذاشتند و به طرف پله ها هلش دادند. ساقدوش با احساس وجد و غرور،‌ پوزخندي زد و دست مزين به انگشترش را چندين بار با پس گردن مرد آشنا کرد. مرد گندمگون تلوتلو خورد، به پشت بر زمين افتاد و از پله ها فرو غلتيد. ساقدوش، پيروزمندانه بانگ زد:

ــ دست حق همرات! سلام ما را به همگي برسان!

مرد، به پايين پله ها که رسيد به پا خاست، گرد و خاک پالتواش را تکان داد، سر را بالا گرفت و گفت:

ــ رفتار آدم هاي احمق، بايد هم احمقانه باشد! من آنقدر غرور دارم که احساس حقارت نکنم؛ حالا بياييد پايين تا سورچي ام مرا به شما معرفي کند. بفرماييد پايين!

آنگاه رو به سمت کوچه بانگ زد:

ــ گريگوري!

مهمان ها رفتند پايين، لحظه اي بعد کالسکه چي هم از کوچه رسيد. مرد گندمگون رو کرد به او و گفت:

ــ گريگوري؟ من کي هستم؟

ــ شما قربان، ارباب سيميون پانتله ييچ …

ــ چه عنواني دارم و اين عنوان را بابت چه گرفته ام؟

ــ عنوانتان شهروند افتخاريه قربان و بخاطر تحصيلات و علم تان گرفته ايد …

ــ کجا کار مي کنم و شغلم چيست؟

ــ شما قربان در کارخانه ي پادشچيوکين تاجر، در قسمت مهندسي کار مي کنيد و سه هزار روبل مواجب ميگيريد …

ــ حالا فهميديد من کي هستم؟ اين هم کارت دعوتم! مرا آقاي سيزيلف پدر داماد، که حالا در گوشه اي افتاده است، دعوت کرده و …

ساقدوش با اضطراب و دستپاچگي گفت:

ــ مرد حسابي، عزيز دلم، چرا اين را قبلاً نگفتي؟

ــ من آدم غروري هستم … خودخواهم … خداحافظ!

ــ نه، نه! محال است بگذاريم! صبر کن برادر! برگرد سيميون پانتله ييچ! حالا دستگيرمان شده که تو کي هستي! … برگرد.....


 "حسنک‌ وزير" با صداي دولت‌آبادي در راه است 

روايت مکتوب محمود دولت‌آبادي از داستان «حسنک‌ وزير» تاريخ بيهقي همراه با نسخه‌ي صوتي صداي اين نويسنده‌ي پيشکسوت مجوز نشر گرفته و به زودي منتشر مي‌شود.به گزارش ايسنا، بازخواني دولت‌آبادي از وزيري اميرحسنک و وزارت کلاسيک در ايران با سرفصل‌هايي همچون: مقدمه، وزيري اميرحسنک و ذکر بر دار کردن حسنک وزير همراه است.

نسخه‌ي صوتي اين اثر نيز به اين موارد مي‌پردازد: وزيري اميرحسنک، گفتار سالار حاجب علي قريب درباره‌ي آن‌چه‌ با آمدن مسعود به عنوان زمينه‌ي وقايع پيش رو رخ خواهد داد، داستان حسنک، ذکر بر دار کردن و پايان داستان بر دار کردن جعفر برمکي.

قرار است «وزيري اميرحسنک به روايت دولت‌آبادي» تا سال‌روز تولد بيهقي در آبان‌ماه، از سوي انتشارات فيروزي سبزوار منتشر شود.دولت‌آبادي بر اين کتاب مقدمه‌ي کوتاهي نوشته درباره‌ي انتخاب بيهقي با ويرايش علي‌اکبر فياض و نسخه‌ي ويرايش محمدجعفر ياحقي و مهدي سيدي.

اين نويسنده انجام اين کار را اداي دين به ابوالفضل بيهقي عنوان مي‌کند و درباره‌ي شکل‌گيري اين کار به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: آمدند پيش من که مي‌خواهيم همان‌طور که نيشابوري‌ها مجسمه‌ي عطار و خيام دارند، مجسمه‌ي شما را هم بسازيم، گفتم نمي‌خواهم سنگ شوم. گفتند براي‌تان در سبزوار و در جاي خانه‌ي قبلي، خانه بسازيم، گفتم اگر قرار بود خانه‌اي آباد باشد، خراب نمي‌شد.

پرسيدم چرا روي بيهقي کار نمي‌کنيد؛ او که استاد نثر پارسي است. در نتيجه با توجه به وضعيت امروز که همه چيز صوتي و تصويري است، پذيرفتم بخش‌هايي از بيهقي را بخوانم، و از آن‌جا که حسنک در دانشگاه‌ها معرفي شده و مردم بيهقي را با او مي‌شناسند،‌ اين داستان را انتخاب کردم.

با فرض دشوارخوان بودن بيهقي، به نظر مي‌رسد دولت‌آبادي مي‌خواهد با اين کار شگرد خواندن بيهقي را به کساني که خواندن اين کتاب به نظرشان دشوار مي‌آيد، و جوانان، معرفي کند تا به اين ترتيب، نشان داده شود که بيهقي زياد هم دشوار نيست.


 آثار 750 شاعر و هنرمند در هفتمين جشنواره يار و يادگار داوري شدند 

دبير هفتمين جشنواره ادبي يار و يادگار از داوري آثار بيش از 750 هنرمند شاعر و نويسنده در قالب اين جشنواره خبر داد و گفت: اختتاميه اين جشنواره اول آبان در شهر خمين برگزار مي‌شود.به گزارش مهر، نشست خبري هفتمين جايزه ادبي يار و يادگار صبح امروز يکشنبه 28 مهر در محل موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) برگزار شد.

در ابتداي اين نشست، حميد هنرجو، دبير اين جشنواره در سخناني با اشاره به برگزاري هفتمين دوره اين جايزه ادبي اظهار داشت: اين جشنواره با هدف ترويج گفتمان و انديشه حضرت امام خميني (ره) در هفت سال گذشته به فعاليت مشغول بوده و سعي کرده ابعاد شخصيتي حضرت امام را به جامعه بشناساند. وي در ادامه ضمن معرفي اعضاء شوراي سياستگذاري جشنواره گفت: در اين دوره سعي کرديم تا در ترکيب هيئت داوران تغييراتي ايجاد کنيم و بر همين اساس و در بخش داستان احمد عربلو و سيدعلي کاشفي خوانساري و در بخش شعر فاضل نظري، خليل شفيعي و عبدالجبار کاکايي به داوري مشغول شدند. در بخش نثر و مقاله ادبي هم ابوالفضل فيروزي و محدثه هدايتي‌خواه و در بخش کودک و نوجوان نيز بابک نيک‌طلب و محمدرضا اصلاني به داوري پرداختند.هنرجو ادامه داد: سال گذشته جشنواره به صورت رقابتي برگزار نشد و سعي کرديم به نوعي از شرکت‌کنندگان در 6 دوره قبل نظرسنجي کنيم که چطور بايد به جشنواره ادامه داد و نتيجه آن هم تمرکززدايي در محل برگزاري جشنواره بود. در کنار آن امسال دو کارگاه ادبي در حاشيه جشنواره و پيش از آن در اصفهان و خمين برگزار شد و دبيرخانه جشنواره نيز از اين پس به منظور پاسخگويي به شرکت‌کنندگان دائمي شده است و در کنار آن و در فضاي مجازي هم دبيرخانه صاحب فضايي در پورتال حضرت امام (ره) است.

دبير هفتمين جشنواره ادبي يار و يادگار در ادامه با اشاره به مراسم اختتاميه جشنواره گفت: مراسم اختتاميه امسال در اول آبان‌ماه و در مجتمع فرهنگي حضرت امام خميني (ره) واقع در منزل امام در خمين برگزار مي‌شود و در آن حجت‌الاسلام سيدعلي خميني سخنراني خواهد کرد و پيام وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز قرائت خواهد شد. در کنار آن شعرخواني برخي از شاعران برجسته کشور از جمله حميد سبزواري، فاطمه راکعي، مصطفي محدثي خراساني، کامران شرفشاهي و ... برگزار خواهد شد.

وي همچنين در بخش ديگي از سخنان خود با اشاره به آثار رسيده به جشنواره اشاره کرد و گفت: تا 20 مهر سال جاري 750 نفر به جشنواره اثر ارسال کردند که 268 نفر در قالب شعر، 13 نفر در قالب ترانه، 89 نفر در قالب داستان، 201 نفر در قالب مقاله و نثر ادبي، 81 نفر در قالب شعر کودک و 19 نفر در قالب داستان کودک حضور داشتند و در موضوع تکريم از مقام آيت‌الله شاه‌آبادي هم 46 نفر به دبيرخانه اثر فرستادند و البته 39 اثر هم حاصل گرته‌برداري از آثار ديگران بود.

همچنين خليل شفيعي به نمايندگي از هيئت داوران در اين نشست خبري در سخناني اظهار داشت: وقتي براي داوري اين آثار در موسسه حاضر شدم، احساس نمي‌کردم چنين حجمي از آثار مرتب و دقيق به دست ما برسد. بسياري از اين آثار من و ساير داوران را غافلگير کرد.

وي افزود: اين جشنواره و آثارش در زمره برنامه‌هايي بود که بسياري با آثار جديد و چاپ نشده و سروده شده صرف در آن حاضر شدند و امروز از نتيجه داوري‌هاي انجام شده در آن احساس رضايت مي‌کنم. شفيعي همچنين تاکيد کرد: بسياري از برگزيدگان جشنواره‌هايي مانند جشنواره شعر فجر در داوري‌هاي اين جشنواره نتوانستند صاحب عنوان شوند و اين به معني آن است که داوران جشنواره بر تازه بودن آثار تاکيد داشته و از روي شناخت دست به انتخاب آنها زدند. من به جرات مي‌توانم بگويم که 400 اثر از مجموع 700 اثر بررسي شده در اين جشنواره در بخش شعر ارزش چاپ شدن دارد و مي‌تواند در قالب کتاب چاپ شود.


 مشاهير 

 نقد رمان "بانوي نازنين"

خرده روايت‌هايي که مخاطبشان را از ياد برده‌اند

مهر: بسيار پيش آمده که در نشست‌هاي نقد و بررسي کتاب، منتقدان عنوان ‌کنند که نويسنده اين حق را دارد تا به دور از داشتن دغدغه مخاطب و تنها بر پايه خواست و خيال و انديشه خود داستاني را خلق کند و البته تاکيد مي‌کنند که اگر او توانست اين خواست و خيال را با روياهاي مخاطبانش نيز همسو کند و آنها را وادارد تا در لحظات خواندن متن کتاب مانند او بينديشند و به جهان نگاه کنند، بدون شک موفق‌تر از نويسنده‌اي عمل کرده که تنها بر اساس اصول فکري خود نوشته است.

در مواجهه با پديده رمان با مخاطب کودک و نوجوان اين گزاره خود را به شکلي تازه به نمايش مي‌کشد. از سويي نويسنده با خلق اثري دست و پنجه نرم مي‌کند که بيش از آنکه نياز به تکنيک و فرم بديع روايي باشد، به تفکر و انديشه و خلاقيت او وابسته است. نويسنده رمان براي نوجوان بايد به شکلي حقيقي و در پناه تخيل و فضاسازي متني خود و صدالبته در پناه يک سوژه بکر به همراه بهره‌گيري از ابزار ساده‌نويسي به نوشتن نائل شود و نه به زور فرم و تکنيک روايي.

در روي ديگر سکه، نويسنده رمان نوجوان با مخاطبي مواجه است که به شدت حساس است و گيرنده‌هاي محيطي قوي‌اي دارد. اهل تخيل‌ورزي و جنب و جوش است و در يک کلام، فرزند زمانه‌اي است که او را در بر گرفته است. به بيان ساده‌تر تاليف رمان نوجوان از نظر فضاسازي با توجه به مخاطب هوشمند و زيرکش، چند پله طاقت‌فرساتر از تاليف يک رمان براي مخاطب عادي است.

نوجوانانه‌نويس نمي‌تواند به اميد درک بخشي از مخاطبان فرضي خود در جامعه بنويسد و نمي‌تواند مدعي اين شود که براي خودش مي‌نويسد و مخاطبش را به پذيرش باورهاي فکري خود وادار مي‌کند. او بايد براي مخاطباني حقيقي بنويسد که کلمه به کلمه رمان او را پيرامون خود جستجو مي‌کنند و اهل انزوا و خواندن به ما هو خواندن و ادبيات براي ادبيات مانند برخي مخاطبان بزرگسال امروز رمان در ايران نيست. دنياي نوجوانان، دنيايي کلاسه‌بندي شده و به شدت دقيق و تاثيرپذير است. بر همين مبنا بايد هر متني را تنها به واسطه بيان داستاني‌اش در قالب رمان به مخاطبان هوشمند اين دست آثار ارائه داد.

با اين مقدمه، رمان «بانوي نازنين» نوشته مهري ماهوتي را که به تازگي در قالب طرح رمان نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان منتشر شده است، نمي‌توان يک رمان، آن هم با يک زنجيره داستاني ممتد دانست. بلکه اين اثر يک بازنويسي داستاني لطيف و در عين حال تاثيرگذار از برخي روايت‌هاي تاريخي در مورد زندگي همسر پيامبر اکرم (ص) است که با وجود تلاش نويسنده براي محوريت دادن به حضرت خديجه (س) در آن به عنوان نقش محوري در ساده‌ترين شکل ممکن از نداشتن وحدت رويه براي روايت داستاني رنج مي‌برد.

"بانوي نازنين" به جز از اين از مشکل ضعف فضاسازي محيطي براي روايت داستاني نيز رنج مي‌برد. با وجود تلاش ستودني نويسنده براي بيان ساده و در عين حال شاعرانه شخصيت‌هاي داستاني موجود در زندگي همسر پيامبر اکرم (ص)، او هرگز وارد به تصوير کشيدن محيط و جغرافياي محيطي زندگي راوي هر يک از خرده روايت‌هاي خود نشده است و تنها به واسطه کشش رمانتيک موجود در شخصيت‌هاي حاضر در داستان سعي کرده اثر خود را پيش ببرد که اين مسئله با جغرافياي ذهني مخاطب هدف اين کتاب در تضاد است.

به عبارت ديگر، نوجوان فرضي مخاطب اين کتاب به واسطه شرايط و ساختار ذهني‌اش بيش از آنکه شيفته فضاها و ديالوگ‌هاي احساسي باشد در اثر مرتبط با گروه سني خود به دنبال تعليق و بدعت در رويدادها و فضاسازي‌هاي توام با حرکات فيزيکي است که جاي آن در اين اثر بسيار خالي است.

همچنين استفاده فراوان نويسنده از ابزارها و نمادهاي ايراني و امروزي به ويژه در موضوع توصيف خوراک ساکنان مکه در زمان حيات پيامبر اکرم (ص) نيز از ديگر نقاط ضعفي است که نمي‌توان به سادگي از کنار آن گذشت.


 نغمه 

 حضور

سيدحسن حسيني

از مجموعه کتاب "بال‌هاي بايگاني"

شب پيش مي‌رود

آرام و بي‌صدا

من با تو در کرانه يادي که زنده است

ديدار مي‌کنم

شب پيش مي‌رود

چشمت کنار پنجره‌ام پلک مي‌زند

چون کاسه‌اي بلور

يک لحظه از حضور تو لبريز مي‌شوم

از دست‌هاي خالي من شعر مي‌چکد!


 تازه‌هاي نشر 

 گزيده‌ي شعرهاي رسول يونان به چاپ پنجم رسيد

گزيده‌ي شعرهاي رسول يونان با عنوان «چه کسي مرا عاشق کرد؟» براي پنجمين‌بار منتشر شد.

اين شاعر در اين‌باره به ايسنا، گفت: اين مجموعه گزيده‌ي شعرهاي من به انتخاب عباس مخبر است که به تازگي در نشر امرود براي پنجمين‌بار منتشر و روانه‌ي بازار شده است.

"چه کسي مرا عاشق کرد؟" گزينه‌ي شعري از هفت مجموعه‌ي شعر يونان است شامل سه مجموعه‌ي شعر ترکي و چهار مجموعه‌ي شعر فارسي.

تاکنون گزيده‌ي شعرهاي رسول يونان به انتخاب احمد پوري با عنوان «مرده‌اي به کشتن ما مي‌آيد» و ترجمه‌ي گزيده‌ي شعرهاي ترکي او به انتخاب آيدين روشن با نام «ژنرال جنگ‌هاي سيب‌زميني» به چاپ رسيده است.

«از کليد تا آخر + تر» منتشر شد

عباس حبيبي بدرآبادي که به تازگي مجموعه‌ شعر «از کليد تا آخر + تر» (نسخه اوليه + ملحقات) را منتشر کرده، مي‌گويد، نمونه‌هاي جذاب‌تري از جريان شعر زباني در راه است.

اين شاعر در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: اين کتاب شامل 41 يا 42 قطعه شعر است که بين سال‌هاي 72 تا 87 نوشته شده‌اند. شعرهاي اين مجموعه به دو بخش اصلي تقسيم مي‌شوند؛ شعرهاي بخش اول که «از کليد تا آخر + تر» نام دارند و بيش‌تر در همان فضاي شعرهاي دهه 70 و کتاب «از کليد تا آخر» هستند و بخش دوم که «گشودن پهلوي ريخت» ناميده شده و شروع حرکت شخصي‌تري به سمت کاري اختصاصي‌تر بوده که در امتداد خودش به کتاب «گوش‌درد قرن چهاردهم هجري» مي‌رسد. از نظر موسيقيايي شعرهاي بخش اول شايد تا حدي موزون‌تر و شفاف‌تر باشند و موسيقي شعرهاي بخش دوم بيش‌تر انتزاعي و قطعه‌قطعه‌شده‌تر است.

او در ادامه درباره اهميت و جايگاه مخاطب در شعرهايش، عنوان کرد: مخاطب که تاج سر است. در جهان شعر و شاعري کسي يا چيزي باارزش‌تر از مخاطب وجود ندارد. همه دوست دارند مخاطب‌هاي زياد داشته باشند و در عين حال «مخاطب بودن» نه تشريفاتي اداري دارد، نه يک کرسي که بشود به کسي اعطا کرد و نه حتا يک معناي از پيش تعريف‌شده ثابت از آن برمي‌آيد. مخاطب حرفه‌يي شعر بودن هم مثل هر مشغله فکري ديگر نيازمند علاقه‌مندي، کسب دانش و مهارت‌هاي ذهني براي شناخت و لذت بردن از آن است.

"از کليد تا آخر + تر" (نسخه کامل، چاپ دوم) با 104 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قيمت 6500 تومان از سوي انتشارات بوتيمار منتشر شده است.

بازگشت زنده‌ياد سيدحسن حسيني به بازار نشر با "بال‌هاي بايگاني"

کتاب «بال‌هاي بايگاني» آخرين سروده‌هاي مرحوم سيدحسن حسيني از سوي نشر افق منتشر شد.به گزارش مهر، مجموعه شعر «بال‌هاي بايگاني» سروده سيدحسن حسيني راهي بازار کتاب شد. بخش اعظمي از اين کتاب براي نخستين‌ بار توسط انتشارات افق منتشر شده است. در اين کتاب شاهد تنوع قالب‌هاي شعري (غزل، قطعه، ترانه، رباعي، دوبيتي، سپيد و نيمايي) هستيم.

"رستخيز روح" غزل‌ها، «زبان لحظه‌ها» قطعه‌ها، «بخوان براي دل من» ترانه‌ها، «پيراهني از شتاب» رباعي‌ها و دوبيتي‌ها، تک‌افتاده‌هاي قفسي» مفردات، «بيداري تو محرابي مقدس است» سپيبدها و نيمايي‌هاي اين مجموعه را شامل مي‌شود.کتاب 136 صفحه‌اي «بال‌هاي بايگاني» در شمارگان 1500 نسخه و با بهاي 6500 تومان از سوي نشر افق راهي بازار کتاب شده است.

مجموعه داستان «در هواي دوردست‌ها» منتشر شد

مجموعه داستان «در هواي دوردست‌ها» نوشته علي فاطمي از سوي نشر گلمهر منتشر شد.به گزارش مهر، مجموعه داستان «در هواي دوردست‌ها» شامل هفت داستان کوتاه با نام‌هاي «افسانه مغولي»، «کافه صحرايي»، «نگذار دست‌هايم بسوزند»،‌ «ميان باران»، «کنار ساحل انزلي»، «آمده بودي براي مردن» و «درخت نفرين» است.

پشت جلد اين کتاب آمده است: «در هواي دوردست‌ها» با حسي زيرپوستي از دلتنگي و نوستالژي، فضاها، آدم‌ها، عشق‌ها و اتفاقاتي را به تصوير مي‌کشد دورمانده از روزگار ما، ولي بسته‌ جان آدمي. «هواي دوردست‌ها» هواي خود است و تمناي زلالِ بودنِ خود. خودي که همذات‌پنداري خواننده را سيراب مي‌کند.

در ادامه اين مطلب مي‌خوانيم: گرچه در هواي دوردست‌ها» اولين مجموعه داستان نويسنده است که منتشر مي‌شود، ولي نام علي فاطمي براي کساني که داستان کوتاه معاصر ايران را دنبال مي‌کنند، ناآشنا نيست. او بيش از 20 جايزه از جشنواره‌هاي داستان کوتاه در سراسر ايران را در کارنامه خود دارد.

مجموعه داستان 116 صفحه‌اي «در هواي دوردست‌ها» در شمارگان 1000 نسخه و با بهاي 5000 تومان از سوي نشر گلمهر منتشر و راهي بازار کتاب شده است.


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون