جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2872- تاریخ : 1392/06/20 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(چهارشنبه)


آسيب شناسي رفتاري جوانان


كسب 3 مدال طلا توسط دانش آموزان (دختر)ورزشكار مازندراني


گــوناگــون


كوتاه از ورزش جوانان


جهت اطلاع


آيينه شهر
بدون شرح :همايون لنگرودي (بديع فر)

 آسيب شناسي رفتاري جوانان 

 قسمت اول

*دوره جواني يعني چه؟

دوره جواني دوره سعي در عمل، ساختن شخصيت، ظهور استعدادها و فرصت بزرگ براي نيل به كمالات و ارتقاي درجات است.دوره رشد قواي ملكوتي و عقلاني و قوت تمايلاتي حيواني است.

دوره جهاد، سير، حركت و صعود يا سقوط است.منتهاي اين حركت و سير، سعادت يا شقاوت، نعيم و رضوان و جحيم و خسروان است.

جواني يعني شروع تجربه، آميختن رويا با واقعيت، اوج نبوغ و ابتكار، جواني يعني آغاز چشم گشودن و تازه‌ها را ديدن، آغاز رستن و باليدن.دوران تمام نشدن نيروي بدني و سربرداشتن نيروهاي خفته.

جواني دوره‌اي گذراست كه فرد كودكي را ترك كرده ولي هنوز رگه‌هاي دوره كودكي را دارد و وارد بزرگ سالي نشده است، چون به ابزار بزرگسالي مجهز نيست.

نويسندگان بسياري از جمله كوترل معتقدند كه تعارض جوان از مشخص نبودن مقام ويژه جوان در جامعه ناشي مي‌شود.اين نامعين بودن، جوان را وضعيتي مشابه «انسان حاشيه»قرار مي‌دهد.

در واقع او كودكي را پشت سر گذاشته بدون آنكه قدم به بزرگسالي نهاده باشد و در اين هنگام در حاشيه غالب روابط اجتماعي مانده است.

خود او احساس مي‌كند ميان ميل به يك بزرگسال مستقل شدن و كسب حيثيت و علاقه به تثبيت در نقش كودكي كه ضامن امنيت اوست، در تب و تاب است و از هر سو كشيده مي‌شود.

اطرافيان نيز به اين سنين به گونه‌اي مبهم مي‌نگرند و با نوجوان و جوان گاه مثل يك بزرگسال و گاه يك كودك رفتار مي‌كنند.

اين ابهام از سوي شكل ظاهري نيز تشديد مي‌شود چرا كه بعضي ويژ‌گي‌هاي بدني به مرحله پختگي رسيده‌اند و پاره‌اي ديگر، كودك را تداعي مي‌كنند.چيزي كه به فرد ظاهر «ناكامل»و حتي گاه مضحك –كه به آن سخت حساسيت نشان مي‌دهد –مي‌بخشد.به عقيده برخي نوجوان و جوان حساس بدبختي مي‌كند

زيرا با او چون يك كودك رفتار مي‌شود، در حاليكه خود او به چشم يك بزرگسال مي‌نگرد و خواهان آن است كه مثل يك بزرگسال به او احترام دارند و به نظر بعضي ديگر، به عكس او آرزو دارند نقش‌هاي قديم خود را حفظ كند.اما با واقعيت روبرو مي‌شود كه به او رفتارهاي تازه را تحميل مي‌كند.

جوان در موقعيت‌هاي اجتماعي، استحكام لازم را ندارد و استقلال را تجربه نكرده است و در مورد استقلال در آزمايش و خطا به سر مي برد.

اريكسون طرحي كلي براي مراحل رواني –اجتماعي را تدوين و تنظيم نمود كه به وسيله لورنس آلمن و دنيس جافي به تفصيل بيان گرديده است.در بخشي از اين مدل مراحل زندگي و وظايف رشد و تكامل چنين آمده است:

اوايل نوجواني –17 تا 13–عضويت در گروه همگنان، تفكر درباره جنس مخالف

اواخر نوجواني –22 تا 18–استقلال از والدين، تحكيم هويت فردي، ارزشهاي انتخاب شغل

جواني –30 تا 23–ازدواج ، بچه دار شدن ، اشتغال، انتخاب سبك زندگي

*هويت و مسايل آن

در فرهنگ عميد «هويت»چنين تعريف شده است:هويت، يعني حقيقت شي يا شخص كه مشتمل بر صفات جوهري او باشد.هويت در لغت به معناي شخصيت، ذات، هستي و وجود و منسوب به «هو»مي‌باشد.

كراجز، از صاحبنظران روانشناسي در تعريف هويت مي‌نويسد:هويت يعني ميان خود و ديگران توازن برقرار كردن.از واژگاني كه به «هويت»نزديك است به غالبا مرادف آن بكار مي‌رود، «خود»مي‌باش خود عبارت است از احساسات و ادراكاتي كه هركس از كل وجود خويشتن دارد.اين مفهوم سبب مي‌شود كه آدمي با وجود تغييرات و تحولاتي كه در طول زمان روي مي‌دهد، پيوسته احساس دوام و استمرار نمايد.

يكي از مسايل مهم دوران جواني «بحران هويت» و «آشفتگي هويت»است.هرچند هر فردي در هر دوره‌اي حتي بزرگسالي، ميانسالي و سالخوردگي(كهنسالي)ممكن است دچار بحران و آشفتگي هويت شود.

بحران هويت واژه‌اي است كه به وسيله اريكسون براي توصيف «عدم توانايي نوجوان و جوان در قبول نقشي كه جامعه از او انتظار دارد» به كار رفته است.فرد در خلال مرحله شكل گيري هويت احتمال دارد، شديدتر از هر زمان ديگر چه در گذشته و چه در آينده از نوع سردرگمي و آشفتگي نقش‌ها رنج ببرد.

اين حالت سبب مي‌شود وي احساس كند منزوي، تهي، مضطرب و مردد شده است، احساس مي‌كند كه بايد تصميم‌هاي مهمي را بگيرد ليكن قادر به انجام اين كار نيست.احساس مي‌كند كه جامعه به او فشار مي‌آورد تا تصميم‌هايي اتخاذ كند اما او مقاومت مي‌كند، در دوران آشفتگي هويت، فرد ممكن است احساس كند به جاي آنكه در حال پيشرفت باشد، دچار پس روي است.

*پيامدهاي بحران هويت

-احساس پوچي، از خود بيگانگي، تنهايي و غربت

-كسب هويت منفي(هويتي بر خلاف آنچه كه اولياء و جامعه براي آنها در نظر گرفته است)

-مسئوليت گريزي، دلزدگي و بي تفاوتي

-هرز رفتن انرژي

-دلمشغولي هاي بي هدف

-هيجانات جايگزين ناپذير

-شخصيتي منفعل

*بي هويتي و آشفتگي هويت موجب مي‌شود:

-ديگران براي فرد الگوي رفتاري انتخاب كند

-از حيث ظواهر به ويژه لباس، آرايش موي سر و نظاير آنها، چشم انتظار اقدام ديگران باشد

-سرمشق زندگي و خط مشي اصلي تداوم حيات را ديگران به او عرضه كنند.

-ارزش ها و ضد ارزش ها را آنگونه كه ديگران به او تفهيم و تلقين نمايند، بپذيرد.

-مباني ارزيابي فرد درباره شخصيتش، اظهارات و واكنش‌هاي ديگران است.

-اهميت قايل شدن براي داوري ديگران و احساس خود كم بيني و ضعف هويت آسيب پذيري فرد را بيش از پيش مهيا كند.

*براي دستيابي به هويت روش هاي زير پيشنهاد مي‌شود:

-شناخت نسبت به توانايي ها و قابليت ها و استعدادهاي دروني

-شناخت نسبت به ويژگي هاي رشد و تحول (خصايص سني)

-شناخت نسبت به نيازهاي اساسي رواني(نياز به ايمني، ابراز وجود، داد و ستد عاطفي، پيشرفت و موفقيت،

معنا جويي، تعلق، خود شكوفايي، تحقق خويشتن)

-شناخت نسبت به ضعف ها و ناتوانيها و محدوديت هاي وجود خويشتن

جوان به خود شناسي و تعيين هويت خود نيازمند و علاقمند است.با طرح پرسش هاي زير مي توان گام عملي در اين راه برداشت:

آيا به روشني مي‌دانم كه چه جنبه هاي خوب و سازنده اي در شخصيت من وجود دارد؟

-آيا توانسته ام اين جنبه هاي مورد نظر را پرورش داده و به تقويت و توسعه آنها اقدام كنم؟

-تا چه اندازه به جنبه هاي منفي خود آگاهي دارم؟

-آيا شجاعت روحي لازم را براي پذيرفتن آنها دارم؟

-آيا سعي مي‌كنم كه هر روز يكي از اين جنبه هاي منفي را در وجود خود محو نموده و مجموعه آنها را تقليل دهم؟

-آيا تا به حال كاري كرده ام كه به نفع خود و ضرر ديگري(ديگران)باشد؟

-آيا تا با حال عملي انجام داده ام كه به ضرر خود و به نفع ديگري(ديگران باشد؟

-آيا در تفكرات خود، بيشتر به ديگران مي‌انديشم و يا در افكار شخصي خود غوطه ورم؟

ادامه دارد..

تبيان زنجان


 كسب 3 مدال طلا توسط دانش آموزان (دختر)ورزشكار مازندراني 

 
تيم ورزشي دانش آموزان دختر مازندران در جشنواره فرهنگي ورزشي دانش آموزان دختر دوره ابتدايي كشور در استان خراسان رضوي –نيشابور خوش درخشيدند.خانم برزگر كارشناس مسئول تربيت بدني دختران آموزش و پرورش استان مازندران گفت:جشنواره فرهنگي ورزشي دانش آموزان دختر دوره ابتدايي كشور در رشته هاي ژيمناستيك ، شنا ، طناب زني، تنيس روي ميز و دو و ميداني در استان خراسان رضوي –نيشابور برگزار گرديد ، تيم ورزشي دختران موفق به كسب 3 مدال طلا و 1 مدال برنز در رشته ژيمناستيك گرديدند و در بخش فرهنگي و فوق برنامه نيز كاروان مازندران جزو تيم هاي برتر كشور انتخاب شد.


 گــوناگــون  

راهکارهايي براي فراموش کردن گذشته‌هاي تلخ از ذهن

قسمت دوم - پاياني

*يك راهكار عملي و موثر

يك مكان دنج و راحتي را درنظر بگيريد و آنجا بنشينيد.چشم‌هاي‌تان را ببنديد و چند نفس عميق بكشيد.به تاريكي پشت پلك‌تان توجه كنيد و سعي كنيد فضاي تاريك را در مقياسي بزرگ‌تر تصور كنيد آنقدر كه سياهي همه اطراف شما را احاطه كند.حالا يك تلويزيون را تصور كنيد كه در مقابلتان قرار گرفته است و حتي‌الامكان اين تلويزيون را قديمي در نظرتان تجسم كنيد چون شما در حال بازسازي اتفاقات گذشته‌تان هستيد.بعد از اين كار حادثه‌اي كه باعث دلخوري شما شده است را در صفحه تلويزيون خلق كنيد و با دقت به آن نگاه كنيد.شخصيت‌هايي كه هنگام به‌وجود آمدن آن حادثه تلخ وجود داشته‌اند را با جزئيات تصويرسازي كنيد.صداها، رنگ‌ها و حتي بويي كه در آن لحظه حس كرده‌ايد را از قلم نيندازيد.بعد از اين كار نوبت شماست.

*فراموش کردن

سعي كنيد با دكمه‌اي كه روي بدنه تلويزيون است (يادتان باشد كه تلويزيون شما از نوع قديمي است و كنترل ندارد)صداها را كم و زياد كنيد.صداهايي كه باعث رنجش‌تان شده را كم و آن‌هايي كه حس خوبي به شما مي‌دهد را زياد كنيد.مي‌توانيد رنگ صورت يا لباس شخصيت‌هايي كه در اين فيلم سينمايي خودساخته، باعث آزارتان شده است را كمرنگ تصويرسازي كنيد.به‌تدريج شخصيت‌ها را حذف كنيد و حتي مي‌توانيد نوع جملات آن‌ها را با سليقه خود تغيير دهيد. بعد از اين‌كه تصاوير كمرنگ و كمرنگ‌تر شد دست‌تان را روي دكمه خاموش تلويزيون بگذاريد و تمام صحنه مربوط به آن تجربه تلخ را براي هميشه محو كنيد.انجام اين تمرين را اگر براي چند بار انجام دهيد، مي‌تواند كمك زيادي به فراموشي اتفاق تلخ گذشته تان كند.

*تغيير خاطرات آن‌طور كه دوست داريد

وقتي از يك خاطره تلخ صحبت مي‌كنيد و سعي داريد آن را با كسي به اشتراك بگذاريد تقريبا همه آدم‌ها يك جواب مشتركي را به شما مي‌دهند و آن اين جمله است«از خاطره بد بگذر و فراموشش كن»اما در دنياي واقعيت وقتي صحبت از عمل وسط مي‌آيد اينكار كمي مشكل به‌نظر مي‌رسد.فراموش كردن اتفاق تلخ كار خيلي سختي است اما حداقل مي‌توانيد نوع احساسي كه نسبت به آن تجربه بد را داريد تغيير بدهيد.وقتي خاطره‌اي تلخ را مرور مي‌كنيد قبل از هرچيز به اين فكر كن كه اين اتفاق مي‌تواند جنبه مثبتي هم براي شما داشته باشد.به‌دنبال آن جنبه مثبت و خوب، تجربه ناخوشايند هم داشته باش تا حسي جديد را جايگزين حس آزاردهنده سابقت كني.

*خودت را از قلم نينداز

هنگام مرور و تصويرسازي يك حادثه تلخ، آيا خودت را در تصاويري كه دوباره بازسازي كرده‌اي مي‌بيني يا خير؟ اگر خودت را در صحنه نمي‌بيني اين نشان مي‌دهد كه شما هنوز غرق در احساسات باقي مانده از خاطرات گذشته‌ات هستي.

اما وقتي در تصويرسازي تجربه‌هاي تلخ گذشته‌ات خودت را هم تجسم مي‌كني اين نشانه خوبي است چون شما به‌عنوان يك تماشاچي به آن اتفاق نگاه مي‌كنيد و خودتان را جدا كرده‌ايد و آن صحنه تلخ را در زمان حال و جايي كه هم‌اكنون هستي نگاه مي‌كني.يادت باشد گذشته تنها يك خاطره است و اين ما هستيم كه آن‌ها را زنده مي‌كنيم.در اين تصوير‌سازي‌ و احياي دوباره زمان حال را از دست نده.

سيمرغ


 كوتاه از ورزش جوانان 

كسب 18 مدال طلا،نقره و برنز توسط دانش آموزان لرستاني

فرزاد بهاروند معاون تربيت بدني و سلامت لرستان از كسب 18 مدال طلا ،نقره و برنز توسط دانش آموزان اين استان در جشنواره فرهنگي ، ورزشي دانش آموزان ابتدايي سراسر كشور خبر داد

معاون تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش لرستان با اشاره به كسب 10 مدال طلا ،4 مدال نقره و 4 مدال برنز توسط دانش آموزان استان افزود:نونهالان ورزشكار استان در رشته هاي ژيمناستيك و شنا موفق به كسب مدال شدندفرزاد بهاروند گفت:در رشته ژيمناستيك امير بسطامي در حركات زميني مقام اول در پارالل مقام دوم و در پرش خرك مقام اول ،ايليا حيدري در حركات زميني مقام اول در پارالل مقام دوم و در پرش خرك مقام سوم ، مهرداد دولتشاه در حركات زميني مقام اول در دارحلقه مقام سوم در پارالل مقام اول و در خرك حلقه مقام اول و آرين سياه منصور مقام دوم حركات زميني را به ارمغان آوردند

وي افزود در رشته شنا سهند محمود صالحي در ماده 50 متر قور باغه موفق به كسب مدال طلا شدو تيم شناي لرستان در نتيجه تيمي بين 10 تيم اول كشور قرار گرفت همچنين در تنيس روي ميز مهدي زيني وند در 7 بازي پياپي حريفان خود را شكست داد و به اردوي تيم ملي دعوت شد ،در رشته دو و ميداني بهنام فاضل و دانا كردي به ترتيب مقامهاي ششم و هفتم كشور را كسب كردند.


راه يابي دانش آموزان محلاتي به تيم ملي تيراندازي با كمان

سه تن از دانش آموزان محلاتي به تيم ملي تيراندازي با كمان در رده جوانان راه يافتند.به گزارش اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي ، در پايان دومين دوره مسابقات قهرماني تيراندازي با كمان در رده جوانان كه در يزد برگزار شد دانش اموزان حميدرضا ابراهيمي و فاطمه عبدالهي در رشته كامپوند به اردوي تيم ملي دعوت شوند.

گفتني است؛ در اين دوره از مسابقات 115 كماندار از استان هاي آذربايجان شرقي و غربي، لرستان، مازندران، كرمان، فارس، تهران، كيش، چهارمحال و بختياري، هرمزگان، همدان، گيلان، قزوين ، اصفهان و يزد در دو رشته ريكرو و كامپوند در دو بخش دختران و پسران در ورزشگاه شهيد نصيري شهر يزد با يكديگر به رقابت پرداختند.


 جهت اطلاع 

حقوق و جوانان

قسمت چهل و سوم

پنجم:پيشنهاد مي گردد تاسر حد امكان از ورود نوجوانان و جوانان به دستگاه قضايي جلوگيري شود ( قضازدايي)و اگر بنا به دلايلي آنها وارد فرآيند كيفري شدند توجه به مطالب ذيل بسيار مفيد خواهد بود:

1-اختصاص دادگاه هاي ويژه و مجزا (از نظر موقعيت مكاني )براي نوجوانان و جوانان

2-لزوم آموزش قضاوت خاص كه علاقه مند به پيگيري امور نوجوانان و جوانان هستند(قاضي نوجوانان و جوانان )به لحاظ حساسيت شغل آنها

3-ضرورت توسعه آموزش ضابطين دادگستري براي پيشگيري از آسيب پذيري بيشتر نوجوانان و جوانان و دستگيري هاي بدون مطالعه

4-تاسيس پليس ويژه نوجوانان و جوانان به تفكيك جنسيت (پليس دختران و پليس پسران)به منظور ساماندهي مسائل قضايي آنان

5-تاسيس بخش ويژه اي در دادسرا براي پيگيري امور نوجوانان و جوانان (در زمينه بزهكار و بزه ديدگي)و نيز استفاده از دادستان،داديار و بازپرس متخصص به امور نوجوانان و جوانان

ادامه دارد...

برگرفته از :گزارش ملي جوانان


 آيينه شهر 
 بدون شرح :همايون لنگرودي (بديع فر)


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون