جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2838- تاریخ : 1392/05/07 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(دوشنبه)


آرزوهايت را در آغوش بگير


راه يابي دانش آموزان دختر هرمزگاني به اردوي آمادگي تيم ملي كاراته


گــوناگــون


كوتاه از ورزش جوانان


جهت اطلاع


آيينه شهر
بدون شرح -همايون لنگرودي (بديع فر)

 آرزوهايت را در آغوش بگير 

 اين سوال را پيش از آن که از تو بپرسم ، مدتها پيش از خودم پرسيدم.آره من هم درد تو را دچار بودم.

منم يکي ، همسن و سال خودت ، بدون تخصص و مهارت خاصي ، بدون مدرک ، بدون سرمايه ، بدون پارتي.من هم مثل تو زياد جستجو کردم تا بتوانم در سازماني شغل آبرومندي با حقوقي مکفي داشته باشم ، اما تلاشم مثل تلاش تو بي حاصل بود.

اما شايد تو مثل من دانشجو نباشي ، شايد ديپلمه يا حتي فارغ التحصيل از دانشگاه باشي و حتي حاضر باشي به عوض يک شيفت ، دو شيفت کار کني اما همون حقوق يک شيفت را بهت پرداخت کنند.آره کار باشه ، حقوق بدهند ، ساعت کاريش زياد باشد ، مهم نيست ؛ اين حرف دل خيلي از ماهاست ، حرفي که باعث شده خيلي از کارفرمايان و مديران به سبب کمبود شغل بي اندازه از نيروي انساني متوقع باشند و حتي شده با تهديد به اين که مجدد با نيروهاشان قرارداد نمي بندند از آنها کار بيشتر طلب کنند و اين رفتار در علم رفتار سازماني يعني بي ارزش قلمداد کردن مهمترين عامل توليد که همان نيروي انساني است و اين دقيقا همان بخشي از علم مديريت است که اهميت خاص و ويژه اي به آن مي دهد ، يعني مديريت منابع انساني ، منابعي که استعداد ، توان ، علم ، مهارت و خلاقيتش مي تواند مديريت را نه تنها کارآمد بلکه موثر نيز کند ، اما بعکس در نظر نگرفتن استعداد بالقوه و مهارت و تخصصش و بي انگيزه ساختن او در محيط سازمان موجبات مديريتي ناکارآمد و غيرموثر و به طبع آن ضرردهي و بيماري را در محيط سازمان به ارمغان مي آورد.اما پيش از آنکه سر درددلت باز شود به اين سوال ها فکر کن.منظورت از اين که دنبال کار مي گردي چيست؟ برايت واضح تر بگويم تا افرادي که موضوع مقاله هستند بيشتر پي به رويکرد صحبت من ببرند.شما به عنوان يک بيکار به دنبال چه نوع حرفه اي هستيد؟ مايل به فعاليت در چه نوع سازمان يا شرکتي هستيد؟

حالا بهتر شد نه!اما صريح تر هم مي شود با تو حرف زد ، چون من هم که بيکار بودم به همين صراحت با خودم حرف زدم و تا با صراحت با خودم حرف نزدم و با خودم صادق نبودم واقعيت اين بود که جز بيکاري حق ديگري و تقدير ديگري نداشتم.

پسر خوب ، دختر خوب ، آقاي مهندس، خانم دکتر حالا چه مدرک داري چه نداري مهم نيست.مي توانم بپرسم چه کار بلدي؟ فکر
مي کني استعداد چه کاري رو داري؟ اصلا به چه کاري علاقه داري؟

فکر نکن اگر بتواني پاسخ مثبت به پرسش من بدهي ديگر لازم نيست ادامه مقاله را بخواني، نه.سخت در اشتباهي.مي دانم خيلي هايتان در مقابل اين پرسشها ، مايوس و نااميد هيچ جوابي نداريد که به زبان بياوريد ، اما خيلي هايتان هم با ادعا و غرور مي گوييد آقا من دوره فني و حرفه‌اي را در فلان رشته گذراندم ، آقا من مدرک دانشگاهي را در چنان رشته دارم يا سابقه کار در فلان زمينه را دارم. خيلي خوب است.شما يک پله از آن خانم ها و آقاياني که هيچ مهارتي ندارند جلوتريد ، قبول!اما مي دانيد چه باعث مي شود با آنها تفاوت چنداني نداشته باشيد؟

دنبال چي مي گردي؟

خيلي ساده است.اميدوارم به همين سادگي هم باور کنيد شماها هم خيلي هايتان نمي دانيد به دنبال چه کاري هستيد.آنها که مي دانند و به علاقه و استعداد واقعي خودشان پي بردند و در واقع خودشان را پيدا کردند از اينجا به بعد مقاله را اگر دوست داشتند مي توانند مطالعه نکنند ، ولي اگر خواندند ، شايد توانستند اين طرز فکر را به ديگراني که از آن برخوردار نيستند انتقال بدهند.کدام طرز فکر؟ برايتان مي گويم.نمي دانم چند سال از عمر گرانبهايت مي گذرد.

نمي دانم در چه خانواده اي زندگي مي کني؟ نمي دانم سطح تحصيلاتت چقدر است و يا در حساب بانکي خودت يا پدرت چقدر موجودي هست ، هيچکدام از اينها را نمي دانم ، اما باور کن نسخه اي که امروز برايت مي نويسم يک نسخه است که نمي گويم عواملي که به آن اشاره کردم اصلا درش تاثيرگذار نيست ، اما مهم اين است که تو واقعيت زندگي خودت را پذيرفته باشي ، ظرفيت هاي خودت و خانواده ات را نسبت بهش آگاهي داشته باشي و حتي اگر از حداقل ها هم محروم هستي سعي کني مسيرت را با وجود همه کمبودها درست انتخاب کني ، تلاشي که از خودت بروز مي دهي به تو قول مي دهم بي نتيجه نمي ماند ، فراموش کن که کار نيست ، فراموش کن که پارتي نداري ، فراموش کن و از نداشته هايت حرف نزن ، بلکه از چيزي صحبت کن که توان به دست آوردنش را داشتي و داري ، اما هنوز باور نداري که مي تواني بهش دست پيدا کني ، روي همان تمرکز کن و باور داشته باش که مي تواني بهش برسي.اما تو بايد بداني که روي چه چيزي تمرکز لازم کني ، آن را هم بهت مي گويم.تا به حال چقدر فکر کردي؟ تا به حال چقدر به خودت فکر کردي؟ تا به حال چقدر به استعدادها و توانايي هايي که در وجودت هست و به خودت فرصت ندادي تا از حالت بالقوه خارجش کني و به فعليت برسونيش فکر کردي؟

خودت را بشناس

دير زماني است که تو نمي داني براي چه زندگي مي کني و هدفت چيست ، اما وقتي هدف داشتي هيچ وقت هيچ چيز کوچک و بزرگي براي تو دير نخواهد بود.اين که پي به استعداد و علاقه خودت ببري و در همان مسير گام برداري هر چند کمي ديرتر ، بهتر از اين است که عجولانه وارد مسير و حرفه اي بشوي که بعد از چند سال متوجه بشوي که اشتباه کرده اي و فريب ظاهر آن حرفه را خورده اي و تو واقعا براي آن کار ساخته نشده بودي.

اگر اين اتفاق بيفتد کار تو از امروز هم سخت تر است ، چون سن تو افزايش پيدا کرده ، اميد به زندگيت کاهش پيدا کرده ، شرايط جامعه عوض شده و به دليل اين که خودت را با همدوره اي هايت مقايسه مي کني احساس عقب ماندگي و ضعف تو را دچار ياس مي کند.پس امروز درست تصميم بگير و بدرستي شخصيت ، استعداد ، توان و علايق خودت رو ارزيابي کن و پله پله گام بردار و باز هم تاکيد مي کنم صبور باش.

توکل کن

موفقيت خيلي دور نيست.از سختي چند سال اول دچار نااميدي نشو.ترسو نباش.عقب نشيني نکن.ترديد نداشته باش.به خدا توکل کن و ديگر از اين شاخه به شاخه ديگر چنگ نزن و مدام راه و کار خودت را عوض نکن.ياد اين حديث هم باش که هرگاه در کار و اموراتتان دچار مشکلي شديد که علي رغم تلاشتان نتيجه اي حاصل نشد بدانيد در حال امتحان پس دادن هستيد و صبر پيشه کنيد که راه زيادي باقي نمانده است.اين مرحله اول که در موردش صحبت شد در واقع اگر ديدگاهي معناگراتر داشته باشيد متوجه خواهيد شد که بزرگترين هدفي مي تواند باشد که انسان براي آن تلاش مي کند.هدف چيزي نيست جز خودشناسي و کليد همه موفقيت ها جز اين نيست.

آشفتگي ها تمام مي شود

اما مرحله دوم ، پرورش استعداد و توانايي توست که راههاي زيادي براي آن وجود دارد.منتظر نباش تا کسي به کمکت بيايد يا منتظر نباش که اتفاقي بيفتد.اتفاق را خودت بايد خلق کني.فقط و فقط به خودت متکي باش.آموزش هاي فني ، فرهنگي ، هنري ، ورزشي ، علمي ، ديني و...

از طرق مختلف قابل دسترسي است.هر کدام با شرايط و بودجه تو سازگارتر است آن را انتخاب کن و برنامه ريزي داشته باش.

براي پروراندن استعداد خود و به فعليت رساندن آن زياد نگران هزينه نباش ، چرا که سودي صدچندان در آينده عايدت خواهد شد و تو را به هدفت نزديکتر خواهد کرد و اينجاست که تامل و تفکر بيشتر و تمرکز افزون تر براي تو مهارت و تخصص را به ارمغان مي آورد.اينجا نيز نبايد عجول باشي.

نبايد استرس بيش از اندازه و ترس به خود راه دهي ، سختي و دشواري آموختن و به دست آوردن مهارت و از آن مهمتر دانايي و اخلاق نبايد تو را نااميد کند.تا مي تواني تمرين و ممارست داشته باش و تمرکزت را از دست نده و به روزهاي پربار و موفقيت آميز آينده بينديش و اميدوار باش.

ويستا


 راه يابي دانش آموزان دختر هرمزگاني به اردوي آمادگي تيم ملي كاراته 

 
معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش هرمزگان از حضور دانش آموزان دختر هرمزگاني در اردوي آمادگي تيم ملي كاراته خبر داد.به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از اداره كل آموزش و پرورش استان هرمزگان، عليرضا باقري معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش هرمزگان گفت:مژده قاسمي نژاد و سميه تكمار دانش آموزان مدارس آموزش و پرورش شهرستان بندرلنگه به سومين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي كاراته رده سني نوجوانان و جوانان كشور در وزنهاي 47 و 48 كيلو گرم كه از تاريخ يكم مردادماه 1392به مدت يك هفته زير نظر فدراسيون كاراته جمهوري اسلامي ايران در تهران برگزار مي گردد، دعوت شدند.

وي گفت :هدف از برگزاري اين مرحله از اردو آماده سازي ورزشكاران جهت شركت در مسابقات جهاني (اسپانيا)و آسيائي (امارات)مي باشد .


 گــوناگــون  

14 ويژگي يک انسان نرمال چيست؟

قسمت اول

فرد نرمال بايد گذشت و بخشش داشته باشد و سخت و غيرقابل انعطاف نباشد و در عين حال بتواند خشم خود را بروز دهد.

1-بخشندگي و دست و دلبازبودن

فرد نرمال، فقط دريافت‌کننده محبت نيست و خود نيز به ديگران مهر مي‌ورزد، بنابراين فردي که همنوعش برايش مهم نيست و روابط عاطفي‌اش با فرزند، همسر، دوست، خواهر و برادر و...کند يا ضعيف است يا برعکس آنقدر روابط عاطفي‌اش بيش از حد مي‌شود که به وابستگي مي‌انجامد نرمال نيست.

2-داشتن هوش اجتماعي

فرد نرمال بايد هوش اجتماعي داشته باشد تا بتواند به دنبال فعاليت‌هاي شغلي و عملکردي براي بروز و ايجاد يک فعاليت مولد باشد. فعاليت‌هاي غيرمولد و بي‌فايده و بي‌ارزش، مانند بسياري از فعاليت‌هايي که در جهت خلاف است يا انجام آنها فايده‌اي براي فرد يا افراد جامعه ندارد، فعاليت غيرمولد شناخته مي‌شود.

3-قدرت حل مساله

فردي که قدرت حل مساله دارد، در برابر مشکلات تسليم نمي‌شود و سعي مي‌کند براي مشکلات خود راه‌حل پيدا کند.طبيعي است براي رسيدن به اين هدف بايد واقعيت‌هاي موجود را درک کرد.افرادي که از اين درک عاجزند و تفکرات سحرآميز دارند، به رمل و اسطرلاب، جادو و سحر و دعانويسي و کف‌بيني و موضوعات خرافي مي‌پردازند، قدرت حل مساله ندارند زيرا نمي‌توانند واقعيت‌هاي موجود را قبول کنند.نکته قابل توجه اينکه حتي در حل مساله، تکرار مکررات هم طبيعي نيست بلکه فرد بايد براي حل مشکلاتش ابداع و تنوع در تصميم‌گيري داشته باشد.

4-گذشت، بخشندگي و مروت

فرد نرمال بايد گذشت و بخشش داشته باشد و سخت و غيرقابل انعطاف نباشد و در عين حال بتواند خشم خود را بروز دهد.فردي که مدام خشمش را فرومي‌خورد و جرات ابراز احساسات خود را ندارد، نرمال نيست. البته بروز خشم بايد بدون صدمه و اهانت به خود و ديگران باشد و فرد نبايد ذره‌اي به شخصيت خود يا ديگران لطمه بزند.

5-قدرت مقابله با استرس

واقعيت اين است که ما در فضايي از استرس و اضطراب به سر مي‌بريم.فرد نرمال بايد بتواند با اين استرس‌ها مقابله يا از مکانيسم‌هاي مقابله‌اي براي رفع استرس‌ها استفاده کند تا خود را با هر استرسي انطباق دهد و با آن مقابله کند.متاسفانه ما با بسياري از فقدان‌ها، مشکلات مالي و اقتصادي، مسايل اجتماعي و محيطي، مسايل سياسي و...روبرو هستيم.فرد بايد بتواند با اين استرس‌ها کنار بيايد.کسي که زود مي‌شکند و در برابر اندک استرسي کمر خم مي‌کند، نرمال نيست.هرکس ممکن است يک عزيز، مال يا شغلش را از دست بدهد، اما بايد بتواند محروميت‌ها را تحمل کند و در برابر اين فقدان‌ها قدرت مانور و سوگواري داشته باشد و به پذيرش نهايي واقعيت برسد.

6-قدرت مديريت

فرد نرمال بايد قدرت مديريت محيط اطرافش و محيطي که در آن زندگي يا کار مي‌کند، داشته باشد و اين به يک مديريت ذاتي نياز دارد.

ادامه دارد...

سيمرغ


 كوتاه از ورزش جوانان 

استارت دختران جوان واليباليست براي آسيا

نخستين اردوي انتخابي تيم ملي واليبال جوانان دختر کشورمان براي حضور شايسته در مسابقات قهرماني 2014 آسيا از هفتم شهريورماه آغاز مي‌شود.

به گزارش (ايسنا)و به نقل از فدراسيون واليبال، نخستين اردوي آمادگي اين تيم از هفتم شهريورماه به مدت پنج روز در قزوين برگزار خواهد شد که کادر فني با هدف استعداديابي و انتخاب اين اردو را برگزار مي‌کند.

بر اساس اعلام کميته بانوان، 29 دختر جوان بالاي 176 سانتيمتر قد به اين اردوي استعداديابي و انتخابي دعوت شدند تا از ميان آنها بهترين‌ها انتخاب و گزينش شوند.

علي نقدي (مشاور فني)و فرشته فرهادي به عنوان سرپرست و دو مربي بومي شهرستان قزوين به عنوان کادر فني در نخستين اردوي آمادگي تيم ملي واليبال جوانان دختر کشورمان حضور خواهند داشت.

فهرست اسامي 29 بازيکن دعوتي به اردوي انتخابي تيم ملي واليبال دختران جوان کشورمان به قرار زير است:

مهناز يحيي پور و ليلا ترکمن از استان البرز، ندا علي محبي، نگار اکبري، فاطمه اميني، هما مرداي، فاطمه بودش، مريم مجيدي، فاطمه حامدي نسب و تهمينه درگزني از تهران، غزال مردايان از مرکزي، مهسا سهرابي ،کتايون سهرابي و ساحل حبيبي از کرمانشاه، افروز حمزه کناري، مليکا حقيقي رجا، الناز مسعودنيا، زهرا زارع شهر آبادي و مريم شريعتي از فارس، فرزانه جعفري از کردستان، زهرا محمدي از خراسان شمالي، سيده فاطمه حسيني و فاطمه نيازي از مازندران، مهسا آقاجاني، پگاه آشتي پور، تکنم بهلول زاده، بهشيد قادقيان و عاطفه زارع از خراسان رضوي و نگين بلالي از استان گيلان نفرات دعوت شده به اردوي انتخابي تيم ملي هستند.بازيکنان دعوتي مي‌بايست عصر روز پنج شنبه هفتم شهريورماه خود را به سرپرست تيم ملي واليبال جوانان دختر کشورمان معرفي کنند.همچنين در مرحله دوم اين اردو نيز تعدادي از بازيکنان جوان دختر کشورمان با 170 تا 175 سانتي متر قد جهت استعداديابي دعوت خواهد شد.


 جهت اطلاع 

حقوق و جوانان

قسمت نهم

2-واكنش هاي اجتماعي در قبال بزهكاري نوجوانان و جوانان:

با توجه به ويژگي هاي شخصيتي و رواني نوجوانان و جوانان، اتخاذ يك سياست كيفري افتراقي در قبال بزهكاري آنان ضروري است در حقوق كيفري ايران با توجه به پذيرش مسئولين كيفري جهشي و به رسميت نشناختن مراحل نوجواني و جواني (مسئوليت كيفري تدريجي )اين قبيل افراد را در صورت ارتكاب بزه مانند بزرگسالان كيفر مي شوند.مطابق اسناد بين المللي ناظر بر نوجوانان و جوانان ،به ويژه ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك،اشخاص زير 18 سال(اعم از دختر و پسر)نبايد مشمول مجازات حبس ابد و اعدام بدون بخشودگي شوند.در قوانين كيفري سابق از جمله قانون مجازات عمومي 1352(با توجه به اينكه اين قانون مسئوليت جزاي تدريجي را مورد پذيرش قرار داده بود)بزهكاران نوجوان و جوان مشمول سياست جزايي افتراقي بودند.به عنوان نمونه اگر اشخاص بيش از 15 سال تمام و كمتر از 18 سال جرمي از درجه جنايات انجام مي دادند، به جاي كيفر اعدام يا حبس ابد به حداقل دو سال حبس در انطباق كامل با سياست افتراقي نيست.اتخاذ سياست كيفري افتراقي در مورد نوجوانان و جوانان امري ضروري به نظر مي رسد تا از اين راه قانونگذار حتي الامكان از تمسك به واكنش هاي كيفري سركوبگر و تحقير كننده در قبال جوانان امتناع نموده در صدد اعمال اقدامات اصلاح كننده برآيد.

ادامه دارد...

برگرفته از :گزارش ملي جوانان


 آيينه شهر 
 بدون شرح -همايون لنگرودي (بديع فر)


 
اجتماعي
جوان و جامعه
ويژه
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون