جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2767- تاریخ : 1392/02/12 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(پنجشنبه)


رهبر معظم انقلاب سياستهاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور را ابلاغ كردند


كاغذ اخبـار


از گوشه و كنار


شخصيت‌هاي علمي


زنگ تفريح
عكس : همايون لنگرودي (بديع فر)

 رهبر معظم انقلاب سياستهاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور را ابلاغ كردند 

 
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي سياستهاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ كردند.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سايت مقام معظم رهبري ، متن سياستهاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور كه به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زير است:

سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور

1-تحول در نظام آموزش و پرورش مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي در جهت رسيدن به حيات طيبه

(زندگي فردي و اجتماعي مطلوب اسلامي)و رشد و شكوفايي استعدادهاي فطري و ارتقاء كيفي در حوزه هاي بينش، دانش، مهارت، تربيت و سلامت روحي و جسمي دانش آموزان با تأكيد بر ريشه كن كردن بي سوادي و تربيت انسان هاي مؤمن، پرهيزكار، متخلق به اخلاق اسلامي، بلند همت، اميدوار، خيرخواه، بانشاط، حقيقت جو، آزادمنش، مسؤوليت پذير، قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، خلاق، وطن دوست، ظلم ستيز، جمع گرا، خودباور و ايثارگر.

2-ارتقاء جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد سرمايه اجتماعي و عهده دار اجراي سياست هاي مصوب و هدايت و نظارت بر آن (از مهد كودك و پيش دبستاني تا دانشگاه) به عنوان امر حاكميتي با توسعه همكاري دستگاه ها.

3-بهسازي و اِعلاي منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعليم و تربيت كشور و بهبود مديريت منابع انساني با تأكيد بر:

1-3-ارتقاء كيفيت نظام تربيت معلم و افزايش مستمر شايستگي ها و توانمندي هاي علمي، حرفه اي و تربيتي فرهنگيان و روزآمد ساختن برنامه هاي درسي مراكز و دانشگاه هاي تربيت معلم و شيوه هاي ياددهي و يادگيري براي پرورش معلمان با انگيزه، كارآمد، متدين، خلاق و اثربخش.

2-3-باز نگري در شيوه هاي جذب، تربيت، نگهداشت و بكارگيري بهينه نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش و بسترسازي براي جذب معلمان كارآمد و داراي شايستگي هاي لازم آموزشي، تربيتي و اخلاقي بعد از گذراندن دوره مهارتي.

3-3-اعتلاي منزلت اجتماعي معلمان و افزايش انگيزه آنان براي خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگي و تبليغي و خدمات و امكانات رفاهي و رفع مشكلات مادي و معيشتي فرهنگيان.

4-3-توسعه مهارت حرفه اي و توانمندي هاي علمي و تربيتي معلمان با ارتقاء كيفي آموزش هاي ضمن خدمت و برنامه ريزي براي روزآمد كردن اطلاعات تخصصي و تحصيلات تكميلي معلمان متناسب با نياز آموزش و پرورش.

5-3-استقرار نظام ارزيابي و سنجش صلاحيتهاي عمومي، تخصصي و حرفه اي معلمان مبتني بر شاخص هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و تربيتي براي ارتقاء.

6-3-توسعه مشاركت معلمان در فرآيند بهسازي برنامه هاي آموزشي، پژوهشي، تربيتي و فرهنگي.

7-3-استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص، شايستگي ها و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه بندي حرفه اي معلمان.

4-ايجاد تحول در نظام برنامه ريزي آموزشي و درسي با توجه به:

1-4-روزآمد ساختن محتواي تعليم و تربيت و تدوين برنامه درس ملي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و متناسب با نيازهاي كشور و انطباق محتوي با پيشرفتهاي علمي و فناوري و اهتمام به تقويت فرهنگ و هويت اسلامي-ايراني.

2-4-توسعه فرهنگ تفكر، تحقيق، خلاقيت و نوآوري و بهره گيري از روشهاي ياددهي و يادگيري متنوع و مطلوب و ايجاد تفكر منطقي و منسجم براي تحليل و بررسي موضوعي.

3-4-تبيين انديشه ديني-سياسي امام خميني(ره)، مباني جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و اصول ثابت قانون اساسي در مقاطع مختلف تحصيلي.

4-4-توسعه فرهنگ و معارف اسلامي و يادگيري قرآن(روخواني، روان خواني و مفاهيم)و تقويت انس دانش آموزان با قرآن و سيره پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله)و اهل بيت(عليهم السلام)و گسترش فرهنگ اقامه نماز.

5-4-تحول بنيادين شيوه هاي ارزشيابي دانش آموزان براي شناسايي نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خلاقيت دانش آموزان.

6-4-رعايت رويكرد فرهنگي و تربيتي در برنامه ريزي هاي آموزشي و درسي.

7-4-تقويت آداب و مهارتهاي زندگي و توانايي حل مسائل و عمل به آموخته ها براي بهبود زندگي فردي و اجتماعي دانش آموزان.

8-4-تقويت آموزشهاي فني و حرفه اي.

5-اهتمام به تربيت و پرورش مبتني بر فلسفه تعليم وتربيت اسلامي بويژه در:

1-5-ارتقاء معرفت و بصيرت ديني براي رشد و تعالي معنوي و اخلاقي معلمان و دانش آموزان و تلاش براي ارتقاء معنوي خانواده ها.

2-5-ارتقاء سلامت جسمي و روحي معلمان و دانش آموزان و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي.

3-5-ارتقاء تربيت عقلاني و رشد بينش ديني، سياسي و اجتماعي دانش آموزان و اهتمام به جامعه پذيري براي تحكيم وحدت و همبستگي ملي، وطن دوستي و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگي و پاسداشت استقلال، آزادي، مردم سالاري ديني و منافع ملي.

4-5-رشد و شكوفايي ذوق و استعدادهاي فرهنگي و هنري و تقويت روحيه نشاط و شادابي در دانش آموزان.

5-5-توسعه تربيت بدني و ورزش در مدارس.

6-5-تربيت و تأمين نيروي انساني توانمند و واجد شرايط براي تحقق اهداف و برنامه هاي تربيتي و پرورشي.

6-تحول در ساختار مالي، اداري و نظام مديريتي با تأكيد بر:

1-6-بازمهندسي ساختار اداري در كليه سطوح با رويكرد چابك سازي، پوياسازي همراه با ظرفيت سازي، فرهنگ سازي و بسترسازي براي تقويت مشاركت هاي مردمي و غير دولتي، منطبق بر قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام اداري و آموزش و پرورش بويژه ايجاد زمينه مشاركت معلمان، خانواده ها، حوزه هاي علميه، دانشگاه ها، مراكز علمي و پژوهشي و ساير نهادهاي عمومي و دستگاه هاي اجرايي در فرآيند تعليم و تربيت.

2-6-رعايت اولويت در بودجه مورد نياز آموزش و پرورش در لوايح بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف و مأموريت هاي مندرج در سياست هاي كلي.

3-6-بهبود مديريت منابع و مصارف با هدف ارتقاء كيفيت و بهره وري نظام آموزش و پرورش.

7-بهينه سازي فضا، زير ساخت هاي كالبدي و تجهيزات مدارس در مسير تحقق اهداف نظام تعليم و تربيت اسلامي با تأكيد بر:

1-7-ضابطه‌مند سازي، بهسازي، زيباسازي، مقاوم سازي و مصون سازي مدارس با رعايت اصول معماري اسلامي ايراني، مكان يابي و توزيع فضا به تناسب نيازها، طراحي و ساخت مجتمع هاي آموزشي و تربيتي و توسعه مشاركت مردم و نهادهاي مديريت شهري در احداث و نگهداري مدارس.

2-7-احداث واحدهاي آموزشي و پرورشي جديد متناسب با افزايش جمعيت و الزام سازندگان شهركها به احداث واحدهاي مورد نياز آموزش و پرورش.

3-7-ارائه الگو و ضابطه لازم الرعايه از طرف وزارت آموزش و پرورش براي ساخت مدارس.

4-7-تجهيز مدارس به فناوري اطلاعاتي و ارتباطي و فراهم آوردن زمينه استفاده بهينه از آموزش هاي مرتبط با فناوري هاي نو در مدارس.

8-ارتقاء نقش و اختيارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموريت هاي مندرج در بند يك سياست هاي كلي و تقويت مناسبات صحيح و سازنده آموزش و پرورش با خانواده ها، رسانه ها و جامعه.

9-تقويت آموزش و پرورش مناطق مرزي با تأكيد بر توانمند سازي معلمان و دانش آموزان اين مناطق.

10-تأمين ثبات مديريت در آموزش و پرورش با رويكرد ارزشي و انقلابي و دور نگه داشتن محيط آموزش و پرورش از دسته بندي‌هاي سياسي.

11-هماهنگي و انسجام بين اهداف، سياست‌ها، برنامه‌ها و محتواي تعليم و تربيت در آموزش و پرورش، آموزش عالي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط.

12-ارتقاء جايگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص‌هاي كمّي و كيفي در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران.

13-استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت در نظام آموزش و پرورش.


 كاغذ اخبـار 

روش هاي موفقيت در امتحانات

منبع سايت كانون

قسمت سوم - پاياني

روزهاي امتحان، زمان مرور درس‌هاست و نمي‌توان در روزهاي امتحان، حجم زيادي از کتاب را آماده کرد. محيط ناآرام و تنش‌زا از عوامل عدم موفقيت در امتحانات است. تلاش کنيد در طول تحصيل به ويژه روزهاي امتحان، محيطي آرام و ساکت براي خود مهيا کنيد زيرا آرامش روحي و رواني تأثير زيادي در موفقيت شما دارد. روزهاي امتحان به معني دست کشيدن از تفريح و سرگرمي نيست. پس از حدود يک ساعت مطالعه حدود 10 تا 15 دقيقه به خود استراحت دهيد. در اين موقع سعي کنيد از اتاق مطالعه خارج شويد و به نقاط دوردست و مورد علاقه‌تان نگاه کنيد.

استراحت قدرت تمرکز شما را بيش‌تر خواهد کرد و مي‌توانيد با نيرو و انرژي تازه‌اي به ادامه‌ي مطالعه بپردازيد. توجه داشته باشيد حتماً در زماني که براي مطالعه تعيين مي‌کنيد به مطالعه بپردازيد و برنامه‌ي درسي خود را با کارهاي ديگر تعطيل نکنيد. نوشيدن يک ليوان آب‌ميوه يا شير به همراه بيسکويت و خوردن آجيل در اين ميان تأثير مفيدي بر عملکرد مغزي شما خواهد داشت.


اسامي معلمان نمونه کشوري امسال اعلام شد

امسال 68 معلم به عنوان معلمان نمونه کشوري مورد تجليل قرار مي‌گيرند.

به گزارش فارس «توانا»، در سال تحصيلي جاري 24 هزار و 532 نفر به عنوان معلمان نمونه در سه سطح شهرستان، استان و کشوري برگزيده شده‌اند که در سطح شهرستان 20 هزار و 908 نفر، در سطح استان 3500 نفر و در سطح کشور 68 نفر از 32 استان حائز رتبه برتر شده‌اند.

اسامي معلمان نمونه شامل «هوشنگ اشرفيان مهرآباد، مرضيه وليپور، فاطمه قهرمانپور و هادي کرمي» از استان آذربايجان شرقي، «محمدباقر قنبري، مريم صباغ‌زاده و مهدي زينالي رضايي»از استان آذربايجان غربي، «مصطفي کافي راد»از استان اردبيل، «زهره بيدگلي، سيد علي قاضوي، عبدالرسول محمدي و پريوش حيدري»از استان اصفهان، «گلنار ثروتيان و سيد صالح قريشي»از استان البرز و «روضان پيري»از استان ايلام است.

«علي‌اصغر فرخ‌زاده بوشهري»از استان بوشهر، «بهنام شمس قهفرخي»از استان چهارمحال و بختياري، «مهدي قدرتي» از استان خراسان جنوبي، «توران کارگران کلاته ميرزا، زيبا رحيميان، رويا مزيني، مهدي حسين پنا و مجيد علي محمدي»از استان خراسان رضوي، «علي سليماني»از استان خراسان شمالي، «سلطانعلي بشکار و بهمن مهرابي»از استان خوزستان و «علي ملکي و مريم رشتچي»از استان زنجان نمونه کشوري شده‌اند.

به گزارش فارس، از ديگر معلمان نمونه کشوري مي‌توان به «مهدي صائمي»از استان سمنان، «حبيب‌الله جمشيد، محمدعلي شاه‌خواه و نجفعلي جعفري نيا»از استان سيستان و بلوچستان، «مژگان آبي، نسرين محمدي»از شهر تهران، «زهرا هاديان، ميترا نادري، مهدي محمدي عنايت‌الله و سکينه اسماعيلي»از شهرستان‌هاي استان تهران و «سيد حبيب حسيني، جميله اکرمي ابرقوئي،عبدالکريم افروزه و حبيب‌الله صفاجو»از استان فارس اشاره کرد.

«ولي همايي مقدم»از استان قزوين، «ابراهيم آقا گلي»از استان قم، «جمال خالداري و فرزاد حمزه‌پور» از استان کردستان، «محمد حسين ضياءالديني و مرجان ابراهيمي»از استان کرمان، «عزت‌الله نجفي» از استان کرمانشاه، «سيد روح‌الله مرتضوي پور سوق»از استان کهگيلويه و بوير احمد و «داود غيجي و قربانعلي اصغري»از استان گلستان از ديگر معلمان نمونه‌ کشوري هستند.

«سيده طاهره نور موسوي، غلامحسين اعلائي هره‌ دشت و توران مرزبان پناه»از استان گيلان، «مهتاب بسحاق و علي‌اکبر مير نادري»از استان لرستان، «حمزه خانپور لهي، رجبعلي عشوريان، فاطمه رحماني داود کلايي و محمد حسين صفايي»از استان مازندران، «هما بقائي و محمد داود پور»از استان مرکزي، «مجيد بخشي»از استان هرمزگان، «سعيد حوله کيان و علي قاسمي»از استان همدان و «محمد ابراهيم قانع و احمد اکرمي»از استان يزد، از ديگر معلمان نمونه کشوري هستند.


(معلم )

حرف هايت را شنيدم در كلاس مهرباني

زنگ اول با تو خواندم يك سرود آسماني

با تو قلب كوچك من شادمان و پر غرور است

در نگاه كف و دفتر شوق فرداهاي دور است

اي معلم از صدايت مي رسد آهنگ شادي

مثل باران روي گل ها مي نشاني رنگ شادي

گاه سبزي ، گاه آبي مثل جنگل ،مثل دريا

در ميان هر كتابم نام خوبت هست پيدا

مي نوسيم خوب و خوانا مشق هاي هر شبم را

تا ببينم در نگاهت باز يك لبخند زيبا

منبع :رشد نوجوان - مريم تيكني


 از گوشه و كنار 

اول مهر کلاس‌ اولي‌ها با لباس ورزش به مدرسه مي‌روند

وزير آموزش وپرورش در همايش تبيين سياست هاي سلامت و شادابي سند تحول آموزش وپرورش با عنوان پهلوانان حماسه ساز در مشهد مقدس گفت:اول مهر دانش آموزان کلاس اول ابتدايي با لباس ورزش به مدرسه مي آيند.به گزارش سرويس "آموزش وپرورش"ايسنا، حميدرضا حاجي بابايي در اين همايش تحول بنيادين در ورزش را نشاط، شادابي و سلامت در دانش آموزان عنوان کرد و با بيان اينکه در حال حاضر 30 هزار مربي ورزش در کشور داريم، افزود :تا رسيدن به حد مطلوب به 60 هزارمعلم ورزش نياز داريم .

وي تصريح کرد :يک نهضت ملي در کشور با عنوان اتوبان ورزش و بارش باران در ورزش مدارس راه انداخته ايم.

وي در ادامه افزود :ادعا نداريم که در اين اتوبان همه امکانات و تجهيزات ورزشي به شکل کامل فراهم شده است بلکه در آغاز تحول قرارگرفته ايم. وزير آموزش وپرورش همچنين اظهار کرد:براي اولين بار در کشور در بودجه آموزش وپرورش رديف بودجه ورزش تعريف شده است، حرف اول و آخرمان با شما معلمان ورزش تحول بنيادين در ورزش مي باشد.


امتحانات دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران از 1 تا 13 خردادماه

معاون آموزش ابتدايي اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران از سنجش سلامت 90 هزار نوآموز تهراني بعد از اتمام امتحانات مقطع ابتدايي خبر داد.فرناز بيکي در گفت وگو با پانا، با اشاره به طرح سنجش سلامت و آمادگي جسماني، اظهار کرد:طرح سنجش سلامت و آمادگي جسماني دانش آموزان بدو ورود به دبستان شهر تهران بعد از اتمام امتحانات مقطع ابتدايي آغاز خواهد شد.

وي زمان امتحانات دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران را از 1 تا 13 خردادماه اعلام کرد و افزود: 68 مدرسه شهر تهران به عنوان پايگاه سنجش سلامت و آمادگي جسماني نوآموزان بدو ورود به دبستان اعلام شده اند که با پايان امتحانات مقطع ابتدايي فعاليت خود را آغاز خواهند کرد.معاون آموزش ابتدايي اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد:نوآموزان با شرکت در طرح سنجش سلامت، شناسنامه سلامت دريافت مي کنند و با ارائه اين شناسنامه مي توانند در پايه اول دبستان ثبت نام کنند.بيکي اضافه کرد:سال گذشته 100 در صد نوآموزان بدو ورود به دبستان شهر تهران تحت پوشش طرح سنجش سلامت و آمادگي جسماني قرار گرفتند و اميدواريم امسال نيز بتوانيم پوشش 100 در صدي اين طرح را در شهر تهران داشته باشيم.


 شخصيت‌هاي علمي 

اسفنديار معتمدي

قسمت هفتم - پاياني

9- انرژي و منابع آن، انتشارات مدرسه 1382

10- انرژي و منابع آن،‌انتشارات مدرسه، 1382

11- بنوموسي، انتشارات مدرسه، 1382

12- تست فيزيک مجموعه 8 جلدي با همکاري آقاي اصغر لطفي و ديگران. وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول 1374

13- ديناميک، انتشارات محراب قلم. وزيري 1379

14- زندگي‌نامه علي دانشوران، را به سرپرستي احمد بيرشک. ترجمه‌ي جمعي از مترجمان، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي . چاپ اول 1376، ده جلد. ( کتاب سال 1377، جمهوري اسلامي ايران).

15- شاره‌ها. تهران: محراب قلم، 1380

16- صداها، انتشارات فاطمي، 1377 رحلي.

17- صوت و شنوايي، انتشارات مدرسه، چاپ اول 1381

18- علوم تجربي، کتاب‌هاي درسي دوره‌ي ابتدايي با همکاري خانم طاهره رستگار و ديگران. وزارت آموزش و پرورش، آغاز چاپ از 1372، 5 جلد.

19- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. شرکت در تأليف مقاله‌هاي علمي و تاريخ علم، تهران. شوراي کتاب کودک. از جلد 2 به بعد، چاپ اول 1361( کتاب سال 1379، جمهوري اسلامي ايران).

20- فيزيک. سال دانشسراي مقدماتي با همکاري آقاي پرويز امين پور ، وزارت آموزش وپرورش . چاپ اول 1357

21- فيزيک . سال اول دانشسراي راهنمايي تحصيلي، مؤلفان دکتر ضياء طاهري. پرويز امين‌پو، محمد مهدي سلطان بيگي و اسفنديار معتمدي. وزارت آموزش و پرورش. چاپ اول 1357

منبع جزيره دانش


 زنگ تفريح 
 عكس : همايون لنگرودي (بديع فر)


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون