جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2753- تاریخ : 1392/01/27 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(سه شنبه)


راهکارهاي ارتباط والدين و فرزندان


نــكتــــه


كوتاه از ورزش جوانان

در بخش مردان و بانوان
رقابت‌هاي انتخابي تيم تکواندوي پومسه نوجوانان آغاز شد


گــوناگــون


آيينه شهر


 راهکارهاي ارتباط والدين و فرزندان 

بخش دوم

5. خود آرام سازي

معناي خود آرام سازي اين نيست که لزوماً هيچ گونه احساس خشمي وجود نداشته باشد، بلکه حتي گاه اظهار خشم زمينه ي مناسب تري براي آرام سازي فراهم مي کند. اگر احساس مي کنيد فرياد زدن يا عمل پرخاشگرانه به نفع شماست، اين کار را انجام دهيد چرا؟ براي اينکه اين برون ريزي، حالت انتخابي دارد.

شما با سبک و سنگين کردن و با فکر کردن، اين رفتار را انتخاب کرده ايد. عمل پرخاشگرانه، در صورتي که نتيجه ي خشم کنترل نشده باشد، محکوم است و با فرياد زدن انتخابي، قابل مقايسه نيست. البته چنانچه انسان از راه ديگري غير از فرياد انتخابي، بتواند خود را آرام سازد، بهتر است. در اين قسمت به بخشي از روش هايي اشاره مي کنيم که براي مواقعي قابل استفاده است که راهي براي گريز يا ستيز، وجود ندارد.

6. رفتار نظير به نظير

گاه بايد به رفتار نظير به نظير رو آوريم.
« رفتار نظير به نظير» در فرهنگ واژه ها، به معناي «چيزي به عوض چيزي» است و وصف کننده ي فرايند عمل متقابلي است که در روابط ميان افراد رخ مي دهد. رفتار نظير به نظير در خانواده، شامل توقعات هر شخص از ديگري، با توجه به قواعد ارتباط است. زندگي، تعاملي است ميان والدين و فرزندان که هر يک داراي نقش و انتظاري هستند. نقش ها بر اساس حقوق هر يک از آنها تجسم پيدا مي کند و انتظارات بر اساس تکاليفي که بر دوش آنهاست، معنا مي يابد. همه از اين دو بعد، برخوردار هستند.

اين قاعده در طول زندگي در نوسان است. والدين و فرزندان، هر يک مايل هستند که واضع برخي قواعد باشند؛ بنابراين، هر دو وارد يک معامله مي شوند. اکنون بايد درباره ي برخي از اين معامله ها سخن بگويند. هميشه اين گونه نيست که ما در رعايت قواعدي که ديگران وضع کرده اند، موفق باشيم.

پس بيابيم حقوق و تکاليف خودمان را براي يکديگر ساده کنيم. اگر جايي من حقي داشته ام و رعايت آن صورت نگرفته، او نيز جايي حقي داشته و مراعات نشده است و اگر در زمينه اي او به تکليف خود عمل نکرده است، من نيز گاه در انجام آن کوتاهي کرده ام. درست است که محدوديت هاي ما عين يکديگر نيست، اما مشابه يکديگر است.

آنچه ما را آرام مي سازد اين است که واقع بينانه، همه ي جهان را ارزيابي کنيم. نبايد حق خودمان را بزرگ و تکليفمان را سبک، و بالعلکس، حق ديگري را سبک و تکليف او را بزرگ در نظر بگيريم. اين روش، ما را از جنبه ي رواني آرام مي سازد.

7. مرموزسازي

گاه بايد تغاقل کرد، که يکي از روش هاي تربيتي است. تغافل يعني آدمي چيزي بداند، ولي با اراده و عمد، خود را غافل نشان دهد. يکي از نمادهاي مديريت مناسب و صحيح براي والدين، اين است که رفتارهاي نامطلوب فرزند را که چندان چشمگير نيست و در خفا صورت گرفته است، به رخ او نکشند و خود را غافل از آن نشان دهند. کساني که مدام رفتار فرزندان خود را زير نظر دارند وانمود مي کنند به شدت از او مراقبت مي کنند، افزون بر آنکه چهره اي بد اخلاق از خود به نمايش مي گذارند، به کژرفتاري هر چه بيشتر آنان نيز دامن مي زنند. گاه لازم است والدين موضوعي را که موجب ناراحتي شان شده است، روي تکه اي کاغذ يادداشت کنند و در موقع ناراحتي آن را اظهار نکنند؛ وقتي در آرامش قرار گرفتند، آن را بخوانند.

در مواردي، احساس خوش حالي مي کنند از اينکه موضوع را به فرزند خود گوشزد نکردند. آن گاه يادداشت را پاره کنند و دور بيندازند. اميرالمومنين (ع) با اشاره به نقش مهم تغافل در آرامش زندگي مي فرمايند: من لم يتغافل و لا يغض عن کثير من الامور تنغّصت عيشته؛ «کسي که تغافل نکند و چشم خود را بر بسياري از امور نبندد، زندگاني تلخي خواهد داشت».

اين روش، تلاشي است براي اجتناب از تعارض که به حفظ وضعيت کنوني و بدتر نشدن اوضاع کمک مي کند. در حقيقت، والدين با اين کار مرموزسازي مي کنند. مرموزسازي، به شخص امکان مي دهد که پرده اي از ابهام بر موضوع تعارض بکشد يا آن را بپوشاند، گر چه آن را در درون خود انکار نمي کند و آن را رازگونه و مبهم مي گذارد.

وقتي کسي احساسات خود را به گونه اي بيان مي کند که شما آن را قبول نداريد و فضا را آبستن حادثه مي بينيد، براي دوري از تنش، گاه با خود مي گوييد:

« و احساسات خود را بيان کرده است و آنچه ابراز کرده، تصوري است که از حالت، گفتار يا رفتار کسي دارد». در اين هنگام، درست است که شما احساس او را نداريد و در حقيقت، منکر احساسات او هستيد، اما به اين صورت، مرموزسازي مي کنيد، يعني نگاه خود را پنهان کرده، سعي مي کنيد از ديدگاه او به موضوع نگاه کنيد. با اين کار، شما از فضاي ارزش گذاري کار او خارج مي شويد و آن را مبهم مي گذاريد. اين نگاه، واقعيت رفتار او را بهتر به شما گزارش مي کند. وقتي به تصوري که او از موقعيت دارد توجه کنيد، به اصل مشکل پي خواهيد برد؛

چرا که در بسياري از موقعيت ها، مشکلات واقعي آنهايي نيست که ابراز مي شود، بلکه مشکل همان نوع نگاهي است که اين رفتار را پديد آورده و زير چتر سخن، خود را پنهان کرده است. با چنين رويکردي، شما مي توانيد به جاي اينکه فقط آرزو کنيد اي کاش او چنين احساساتي نداشته باشد تا برايتان مشکلي پيش آيد، با يکديگر درباره ي مشکلات بحث کنيد و با دستيابي به زواياي ديد فرزندتان، به زبان رفتار او بهتر پي ببريد.

پس مناسب است که والدين سعي کنند از قضاوت هاي پيشين درباره ي رفتار فرزند خودداري کنند و انگشت ابهام يا علامت سؤال روي رفتار او بگذارند و در کنار آن، علايم ظاهري او در رفتار را انکار کنند و به معناي ديگري که پشت اين پرده است فکر کنند تا بتوانند با او و رفتارش کنار آيند. اين روش به مداراي بيشتر و درک بهتر از فلسفه ي کار فرزند مي انجامد.

ادامه دارد...

تبيان زنجان


 نــكتــــه 

آموخته هاي من

آموخته ام چيزهاي کم اهميت را تشخيص دهم و سپس آنها را ناديده بگيرم.

آموخته ام باخت در يک نبرد کوچک را به قصد برد در يک جنگ بزرگ بپذيرم.

آموخته ام زندگي را از طبيعت بياموزم چون بيد متواضع باشم چون سرو راست قامت مثل صنوبر صبور مثل بلوط مقاوم مثل رود روان مثل خورشيد با سخاوت ومثل ابر با کرامت باشم.

آموخته ام که اگر مايلم پيام عشق را بشنوم خود نيز بايستي آنرا ارسال کنم.

آموخته ام ثروتمند کسي نيست که بيشترين ها را دارد بلکه کسي است که به کمترين چيزها نياز دارد.

آموخته ام دو نفر مي توانند با هم به يک نقطه اما متفاوت نگاه کنند.

آموخته ام کافي نيست فقط ديگران را ببخشيم بلکه گاهي خود را نيز بايد ببخشيم.

آموخته ام فقط چند ثانيه طول مي کشد تا زخم هاي عميق در قلب کساني که دوستشان داريم ايجاد کنيم اما سالها طول مي کشد تا آن زخم ها را التيام بخشيم.

آموخته ام که دوستان خوب و واقعي جواهرات گران بهايي هستند که به دست آوردنشان سخت و نگاه داشتنشان سخت تر است.

آموخته ام که همه مي خواهند روي قله کوه زندگي کنند اما تمام شادي ها وقتي رخ مي دهد که در حال بالا رفتن از کوه هستي.

ويستا


 كوتاه از ورزش جوانان 

 براي حضور در اردوها و مسابقات قهرماني آسيا؛

2 ورزشکار نوجوان ايراني از سوي کنفدراسيون بدمينتون آسيا انتخاب شدند

2 بدمينتون بار نوجوان کشورمان از سوي کنفدراسيون آسيا براي حضور در اردوها و مسابقات قهرماني نوجوانان اين قاره انتخاب شدند.

به گزارش فارس و به نقل از روابط عمومي فدراسيون بدمينتون، اين دو بدمينتون باز نوجوان کشورمان با توجه به برنامه‌ريزي کميته استعداديابي اين فدراسيون در سال گذشته در بخش دختران و پسران و حضور مستمر آنها در اردوها و مسابقات قهرماني آسيا و بين المللي در سال گذشته برگزيده شدند.

اين انتخاب از سوي " تانابالان " مسئول توسعه و گسترش کنفدراسيون بدمينتون آسيا به اطلاع مسئولان فدراسيون بدمينتون کشورمان رسيده است.

کنفدراسيون بدمينتون آسيا براي حضور اين دو بدمينتون باز کشورمان در بازي‌هاي المپيک 2016 برنامه ريزي کرده است.

مهران شهبازي و ثريا آقايي بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي کنفدراسيون بدمينتون آسيا در رده نوجوانان در اردوها و مسابقات بين‌المللي برون مرزي که تدارک ديده مي‌شود، حضور خواهند يافت.


 در بخش مردان و بانوان
 رقابت‌هاي انتخابي تيم تکواندوي پومسه نوجوانان آغاز شد 

 
نخستين رقابت‌هاي انتخابي تيم تکواندوي پومسه نوجوانان در دو بخش بانوان و مردان ديروز(دوشنبه) در خانه تکواندو آغاز شد.

به گزارش فارس، رقابت‌هاي انتخابي تيم پومسه نوجوانان در رده سني ( 15 -17 سال ) به منظور حضور در دومين دوره مسابقات قهرماني پومسه آسيا "اندونزي" در دو بخش بانوان و مردان زير نظر استاد کانگ سرمربي تيم پومسه کشورمان از صبح ديروز (دوشنبه )بيست و ششم فروردين ماه به ميزباني خانه تکواندو آغاز شد.بنابر تصميم کادر فني تيم ملي، در اين دوره از رقابت‌ها (نفرات اول تا سوم مسابقات قهرماني کشور، نفرات اول تا سوم ليگ کشوري، مدال آوران مسابقات بين المللي و سهميه تيم‌هاي اول تا چهارم مسابقات قهرماني کشور و ليگ در سال (91 ) بر روي شيابچانگ انتخابي به رقابت مي پردازند.دومين دوره مسابقات قهرماني پومسه نوجوانان آسيا 30 خردادماه به ميزباني شهر "جاکارتاي " اندونزي برگزار مي‌شود.


 گــوناگــون  

بهشت را نقاشي کنيد

 اغلب مردم تقريباً به همان اندازه اي شاد هستند كه انتظارش را دارند. در برابر يك موقعيت يكسان يكي بدبختي و فلاكت را مي‌بيند و ديگري موقعيت ها و فرصت هاي تازه را.

شاد بودن هميشه آسان نيست. شاد بودن مي تواند يكي از بزرگترين مبارزات ما در صحنه زندگي باشد. لازمه شاد زيستن، جستجوي زيبايي ها و خوبي هاست.

قلم و رنگ در اختيار شماست. بهشت را نقاشي كنيد و بعد، وارد آن شويد. علت غمگيني انسان آن است كه زندگي بدان گونه اي كه او مي خواسته نيست. زندگي با آرمان هاي او جور در نمي آيد و در نتيجه او را غمگين و افسرده مي سازد.

شاد زيستن، يك تصميم است. خيلي ها چنان زندگي مي كنند كه گويي يك روز در مسير عمر عاقبت به «شادي» خواهند رسيد، مثل كسي كه به ايستگاهي مي رسد. انسان بايد احساس كند كه براي شادتر بودن و براي بهره برداري بيشتر از زندگي نبايد دنيا را تغيير دهد، بلكه بايد خودش تغيير كند.

دنيا بي عيب و نقص نيست. ميزان ناخشنودي ما در واقع فاصله ميان واقعيت و آرمان است؛ اگر ما توقع كمال نداشته باشيم، شادي آسان تر به دست مي آيد.

ممكن است نگاهي به زندگي خود بياندازيم و بگوييم: اگر مجبور نبودم با اين دوستان كم خرد و همسر تنبل و بچه هاي آتش پاره سر كنم، مي توانستم وقتي براي رشد فردي ام انتخاب كنم.

يا اگر دوستان، والدين، موقعيت، محيط و خيلي چيزهاي ديگر برايم در سطحي بالاتر قرار مي داشت آنوقت مي توانستم مراحل كمال را طي كنم... اين اشتباه است!

رشد فردي ما سر كردن با همين آدمهاست. آدمهاي زندگي ما، معلم هاي ما هستند. دوستاني كه بد قول اند، شوهرهايي كه در خواب خرناسه مي كشند، بچه هاي ناسپاس و همسايه هايي كه زباله هاي خود را جلوي منزل ما مي ريزند.

همه و همه، تا زماني اينگونه هستند كه به خود مي گوييم: اگر اين آدم ها در رفتارشان تجديدنظر مي كردند، مي توانستم خوشبخت تر زندگي كنم.

اگر شخصي در زندگي وجود دارد كه شما را عصبي مي كند پروژه شما بايد مقابله مؤثر با خشم باشد و براي اين كار هم يك حريف تمريني ايده آل در زندگي تان وجود دارد، عجب سعادتي...!

شايد بگوييد رهايش مي كنم، اين طوري همه كارها رو به راه مي شود، اما مشكل شما با اين كار حل نمي شود، كافي است شخصيت ديگري وارد زندگي شما شود و او هم به همان اندازه شما را عصبي كند.

هر انساني كه در سر راه زندگي ما قرار مي گيرد چيزي براي آموختن و فراگرفتن دارد. كافيست ورودي هايمان را باز بگذاريم، نشانه ها را تشخيص دهيم و قدر لحظه لحظه زندگي را بدانيم.

اگر امروز از خداوند شفيقي براي زندگي مي طلبيد يا پرسشي براي سؤال هاي بي انتهايتان مي خواهيد، جاي هيچ تعجبي ندارد كه فردا روز انساني جديد در سر راه زندگي شما قرار بگيرد و جواب بسياري از خواسته هاي شما را در خود داشته باشد.

ويستا


 آيينه شهر 


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
فرهنگ و هنر
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون